social media marketing คืออะไร มีอะไรบ้าง [อัพเดทล่าสุด] วิทยากร ในงาน AIS D.C.

social media marketing คือ

social media marketing คืออะไร นี่อาจเป็นคำถามที่คงไม่ต้องการคำตอบแล้วในยุคที่ทุกคนมีแอพพลิเคชั่นอยู่ในมือถือเป็น facebook Twitter Instagram YouTube LINE tiktok และอื่นๆอีกมากมาย จนทุกวันนี้มีการใช้งาน Social Media อยู่อย่างหนาแน่นและมีการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่ในทุกช่วงเวลา นับตั้งแต่ตื่นนอน ตลอดจนเข้านอนกันเลยทีเดียว บางคนเรียกได้ว่า แทบไม่ได้นอนด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะเคยใช้งานและได้ทดลองเล่น Social Media ต่างๆ โหลด Application จำพวกนี้มาลองใช้งานกันในมือถืออยู่แล้วบ้าง แต่บางส่วนกลับยังมองไม่เห็นประโยชน์ในด้านการทำธุรกิจ หรือ ใช้ Media เหล่านี้เป็น สื่อ ในการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ รวมถึง การทำการตลาดด้วย

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

รีวิว สัมมนา และ สรุปเนื้อหาบางส่วนจากในงานมาให้อ่านกัน

โซเชี่ยลมีเดีย คือ สื่อสังคม (ความหมายอ้างอิงจาก วิกิพีเดีย) หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวกลางทำให้บุคคลทั่วๆไป ได้มีส่วนร่วมกัน ในการแสดงออก แสดงความคิดสร้างสรรค์ และ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น กันผ่านอินเตอร์เน็ต โดย สื่อสังคมเหล่านี้ จะมีบริษัทผู้ให้บริการที่เปิดเป็นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น

social media marketing คือ อะไร?

Social Media Marketing คือ การตลาดในสื่อสังคม ซึ่งปัจจุบันนิยมทำผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องด้วยผู้บริโภคในปัจจุบันมักมีความนิยมในการสื่อสารกันผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยแอพพลิเคชั่นต่างๆ

Image for post
Image for post

Social Media Marketing ข้อดี ข้อเสีย

ในลักษณะบางอย่างและความเฉพาะเจาะจงของโซเชี่ยลมีเดี่ย เราสามารถเห็นข้อดี/ข้อเสียได้อย่างชัดเจน แต่ก็อาจจะยังมีประเด็นด้านการทำการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์นี้ที่ ธุรกิจหรือบริษัทที่ต้องการใช้งานช่องทางนี้จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจไว้ก่อนเสียแต่เนิ่นๆ

Image for post
Image for post

social media marketing ช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างไร ?

คำตอบ คือ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) จะส่งผลให้การสร้างแบรนด์ให้ตลาดได้รับรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นตัวช่วยในการผลักดันให้แบรนด์เป็นที่รู้จักเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง เมื่อแบรนด์เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีความผูกพัน เข้าใจว่าแบรนด์กำลังต้องการตอบโจทย์เพื่อช่วยปัญหาอะไรให้ลูกค้า สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนไปยังยอดขาย ที่จะเห็นว่าการปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น ยอดขายสูงขึ้น แถมยังสามารถลดต้นทุนด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ด้วย

ทำไมต้องทำ Social Media Marketing ?

คำตอบ คือ ไม่จำเป็นว่า ทุกธุรกิจต้องทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ต้องการเพิ่มช่องทางทางการตลาดใหม่ ช่องทางที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ใช้งบประมาณได้คุ้มค่าและวัดผลได้ง่ายกว่าสื่อในช่องทางอื่น เข้าถึงลูกค้าได้ดี และ ที่สำคัญสร้างสร้างยอดขาย สร้างรายได้และกำไรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า ดังนั้นการเลิกที่จะ ทำ Social Media Marketing จึงเป็นตัวเลือกหลักๆที่หลายๆธุรกิจพิจารณาทำเป็นอันดับต้นๆ

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

ติดต่อ วิทยากร ได้ที่ ไลน์ไอดี @brandingchamp

Image for post
Image for post

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store