99 กลยุทธ์ทางการตลาด และ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)

กลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์การตลาด ที่รวมรวบ ในบทความนี้ เพื่อตอบโจทย์ นักการตลาด ที่ต้องการความ “ครบ” “สมบูรณ์” สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด หรือ จะนำไปประยุกต์ไปใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ก็ได้โดยในบ้างข้อจะมีการกำกับไว้ว่า แนะนำให้นำไปใช้ในการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ มาเริ่มกันได้เลย

Image for post
Image for post

1. กลยุทธ์ทำตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

เพราะเป้าหมายใน การทำตลาดของธุรกิจ ต่างกัน ดังนั้น กลยุทธ์ทำตลาดและประชาสัมพันธ์ หรือการทำโปรโมชั่น ต้องตรงวัตถุประสงค์ สื่อสารให้ตรง และ ชัดเจน โดยมุ่งการขายเป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านยอดขายเพราะธุรกิจ ต้องการทุนมาต่อยอด

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

2. กลยุทธ์สร้างแบรนด์ (Brand) ด้วยเรื่องราว (Story)

เราต้องรู้ว่าจุดเด่นสินค้าของเราคืออะไร แล้วนำจุดเด่นนั้นมาสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า สำหรับการใช้กลยุทธ์การตลาดด้วย Story Telling แนะนำ หนังสือน่าอ่าน ชื่อ “The Power of Storytelling” หรือชื่อไทยว่า ” การตลาดดีๆต้องมีเรื่องเล่า ” โดย Ty Bennett ซึ่งจะมีการแนะนำการนำเรื่องราวมาใช้เพื่อทำการตลาดไว้อย่างละเอียดและนำไปใช้ได้จริง

3. กลยุทธ์พันธมิตร

การมีพันธมิตรเพื่อทำการตลาดร่วมกัน เป็นวิธีการที่ช่วยให้ ผู้ประกอบการ ได้ประโยชน์และต้นทุนต่ำ เลือกผู้ขายที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันมาจัดโปรโมชั่นหรือขายคู่กัน เพิ่มโอกาสทาง การตลาด

4. กลยุทธ์ลูกค้าชั้นดี

ปัญหาสินค้าและบริการไม่เป็นที่รู้จัก การทำการตลาด จึงควรทำกับฐานลูกค้าปัจจุบันก่อน เช่น แจกสินค้าตัวอย่างแล้วสอบถามผลตอบรับ นำมาปรับปรุงสินค้าและการบริการ

5. กลยุทธ์ Content marketing การตลาดด้วยคอนเทนต์

เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจต่างๆ นั้นต่างใช้ Content Marketing ในการทำให้ธุรกิจเติบโต กลยุทธ์ทางการตลาดนี้สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับ Startup หรือ ธุรกิจเล็ก โดยต้องทำให้เนื้อหามีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดความสนใจกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีเพียงพอหรือยัง

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

6. กลยุทธ์ทำ PR (ประชาสัมพันธ์) ด้วยตัวเอง

การสร้างความชื่นชอบ ความสนใจ จากกลุ่มลูกค้าด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับบล็อกเกอร์ในกลุ่มธุรกิจของเรา

7. กลยุทธ์ใช้ช่องทางอื่นในการแสดงผลิตภัณฑ์ Piggyback Marketing

Piggyback Marketing คือ กลยุทธ์การตลาด โดยใช้ช่องทางอื่นในกลุ่มตลาดที่เกี่ยวข้องในการแสดงผลิตภัณฑ์ของเรา กลยุทธ์นี้จะแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าได้รับรู้ไปในตัว

8. กลยุทธ์หาความร่วมมือ

การหาคามร่วมมือ หาพันธมิตร จะช่วยให้การออก แคมเปญการตลาด ประสบความสำเร็จมากขึ้น ต้นทุนไม่สูง สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น เห็นผลรวดเร็ว

9. กลยุทธ์การใช้ข้อมูลผู้บริโภค

จากการสำรวจคนที่เกิดในปี ค.ศ. 1979–1980 จะใช้เวลาเกือบกว่า 6 ชั่วโมงในแต่ละวัน กับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากเพื่อน คิดเป็น 1 ใน 4 ของเวลาที่ใช้ไปกับการรับสารจากสื่อทุกชนิดและ ผลการสำรวจยังชี้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากเพื่อนนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ มากกว่าข้อมูลที่ได้รับจากสื่ออื่นๆ

10. กลยุทธ์ Influencer Marketing

Influencer คือ ผู้ทรงมีอิทธิพล ผู้นำเทรนด์ นำความคิดของคนอื่นๆ การจับมือ Influencer ชื่อดังในวงการ จะช่วยให้คุณเป็นที่รู้จักในลูกค้ากลุ่มใหม่ และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

11. กลยุทธ์ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า Problem Solving

คุณอยู่ในธุรกิจเพราะคุณกำลังหาวิธีแก้ปัญหาช่วยลูกค้า ส่งมอบคุณค่าเพื่อให้ลูกค้ารักคุณ

12. กลยุทธ์ให้ลูกค้ามีส่วนร่วม Engagement

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สามารถเปิดโอกาสให้เจ้าของกิจการ แบ่งปันข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำแก่กันและกันผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และงานสัมมนาได้

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

13. กลยุทธ์ผ่านช่องทางใหม่ๆ ( Channel Pioneer )

ลองใช้ช่องทางใหม่ๆ (new marketing channel) ใน การโปรโมท แบรนด์ของคุณ เปิดโอกาสให้ลูกค้าใหม่ได้รู้จัก

14. กลยุทธ์ทำตามแบบ Apple Co.

Apple สร้างแบรนด์ให้เป็นสัญลักษณ์ได้ เหมือนการสร้างลายเซ็นต์ประจำตัวของแบรนด์นั่นเอง กลยุทธ์การตลาด ของ Apple คือ

อารมณ์ร่วม เพื่อเข้าใจและสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือคู่แข่ง
โฟกัส ลืมสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปเลย
นำเสนอ ใส่ใจทุกรายละเอียด ที่คุณส่งไปถึงลูกค้า

15. กลยุทธ์ความสนุก (funny marketing campaign)

โฆษณาตลกๆ แคมเปญการตลาด ที่สนุกสนานสามารถเรียกความสนใจได้เสมอ

16. กลยุทธ์ ให้พนักงานมีส่วนร่วม

ทำให้พนักงานในบริษัท เป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ของบริษัท สร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ กระตุ้นความภักดีต่อบริษัทในหมู่พนักงานให้กลับมามีชีวิตชีวา และพนักงานก็จะเป็นผู้แชร์ส่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆ และคนในครอบครัว

17. กลยุทธ์แหวกแนว (Out of the box)

บางครั้งคุณจำเป็นต้องคิดอะไรแผลงๆ นอกกรอบ

18. กลยุทธ์อย่าหลงลืมลูกค้าเก่า

การหาลูกค้าใหม่เป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าละเลยลูกค้เก่า มอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนสำคัญ เมื่อลูกค้ารู้สึกประทับใจและผูกพันกับแบรนด์ของคุณเขาก็จะชักนำเพื่อนๆ ของเขาให้มาชื่นชอบแบรนด์ของคุณด้วย

19. กลยุทธ์การใช้ Big Data กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

Big Data สามารถพยากรณ์เทรนด์ การจับจ่ายของผู้บริโภค ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับลูกค้าได้ก่อนที่ลูกค้าจะต้องค้นหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการเอง

20. กลยุทธ์แบบ ปากต่อปาก จากสิ่งของ

แคมเปญการตลาด แบบ Offline ให้เป็นที่พูดถึงกันแบบปากต่อปากโดยการโปรโมทผ่านสิ่งของได้ เช่น การเพ้นท์อาคาร ติดโลโก้ในที่ต่างๆ

Image for post
Image for post

21. กลยุทธ์หวนรำลึกความหลัง

จากผลการวิจัยพบว่าคนที่ถูกถามคำถาม ให้นึกถึงความหลัง จะยินดีซื้อสินค้ามากขึ้น ถ้าถูกกระตุ้นให้นึกถึงวันแสนสุขในอดีต นี่อาจเป็นเหตุผล ที่ เป๊ปซี่ ผุดแคมเปญในการพาคน ย้อนอดีตไปยังปี 90s

22. กลยุทธ์การเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่อง เป็น กลยุทธ์การตลาด ที่มีประสิทธิภาพ แต่ต้องเพิ่มความทันสมัยให้กลยุทธ์นี้เช่น ใช้ช่องทางที่หลากหลายในการนำเสนอโฆษณา อย่างเช่น บน ป้าย billboard

23. กลยุทธ์การผลิตสินค้า

การผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ตรงความต้องการผู้บริโภค สวยงาม ทน สะดวก และใช้งานง่าย

24. กลยุทธ์ราคาสินค้า

ราคาสมเหตุสมผล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อ ตรงตามมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์

25. กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย

เป็น ช่องทางหรือวิธีการที่จะทำให้สินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย ทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายทางการขายได้อย่างดี

26. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

เป็น ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix ใช้จูงใจผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติการซื้อ เช่น การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวประชาสัมพันธ์

27. กลยุทธ์ตัวแทนจำหน่าย

คือ กลยุทธ์สื่อสารทางตรง ระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่คาดหวังได้ การใช้ตัวแทนจำหน่าย หรือพนักงานขาย ถือเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดี

28. กลยุทธ์โฆษณาและการให้ข่าว

เป็นการส่งเสริมการขายโดยไม่ใช้บุคคล ผลประโยชน์จากการให้ข่าวนั้น เป็นการติดต่อสื่อสารกับทั้งกลุ่มที่เป็นลูกค้าและไม่ใช้ลูกค้า

29. กลยุทธ์การใช้พลังของอินเทอร์เน็ต

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพราะข้อมูลชัดเจนเกี่ยวผู้ซื้อ ทำให้ลดการเสียโอกาส และ เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละประเภทได้ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน สามารถทำรูปแบบให้สวยงามและสะดุดตาลูกค้า

30. กลยุทธ์ส่วนลดและโปรโมชั่น

สามารถช่วย กระตุ้นยอดขาย ให้สูงขึ้น เลือกใช้วิธีการทำโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับประเภทสินค้าและโดนใจลูกค้าให้มาก เช่น การแจกสินค้า การให้ส่วนลดกระตุ้นให้ซื้อซ้ำ การแข่งขันชิงโชค ทำโปรโมชั่นโดยใช้ โซเชียลมีเดีย สร้างกระแส

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

31. กลยุทธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาด Event Marketing

เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่ง ธุรกิจจะต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ เพื่อครองใจลูกค้า เกิดรายได้และทำให้องค์กรอยู่รอดจึงมีกิจกรรมการตลาดเกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำป้ายโฆษณา แจกใบปลิว ออกบู๊ทสินค้า ไล่ไปจนถึงการส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ กำไร

32. กลยุทธ์แบบสอบถามความพึงพอใจ

เป็น คำถามชุด ที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะวัดจาก กลุ่มเป้าหมาย

33. กลยุทธ์ Segmentation การแบ่งส่วนตลาด

การแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มๆ ที่เป็นกลุ่มขนาดย่อยลงมา โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในการแบ่ง โดยเกณฑ์ที่จะใช้ใน การแบ่งส่วนตลาด ก็จะต้องเป็นเกณฑ์ที่มีความสร้างสรรค์และสามารถแบ่งกลุ่มได้อย่างเหมาะสมด้วย เช่น

เกณฑ์ประชากรศาสตร์ เป็นการแบ่งกลุ่มตามอายุ เพศ การศึกษา รายได้ สถานภาพและอาชีพ เป็นต้น

เกณฑ์ภูมิศาสตร์ เป็นการแบ่งกลุ่มตามทำเลที่อยู่ ภูมิภาค จังหวัดหรือภูมิประเทศ เป็นต้น

เกณฑ์จิตลักษณะ เป็นการแบ่งกลุ่มตามวิถีชีวิตหรือบุคลิกและลักษณะนิสัยโดยทั่วไป

เกณฑ์พฤติกรรม เป็นการแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม เช่นพฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการใช้

Image for post
Image for post

34. กลยุทธ์ Targeting การเลือกตลาดเป้าหมาย

กลยุทธ์ทางการตลาด, กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการทำการตลาดโดยตรง อาจเลือกเพียงกลุ่มเดียว เพื่อมุ่งเน้นไปยังกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ Niche หรืออาจเลือกหลายกลุ่มหรือเลือกทั้งหมดก็ได้ Mass

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

35. กลยุทธ์ Positioning การวางตำแหน่ง

การวางตำแหน่งให้สินค้าและบริการเป็นที่จดจำ และโดนใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า โดยส่วนใหญ่จะนิยมวางตำแหน่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

Product Positioning เป็น การวางตำแหน่งสินค้าและบริการ ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่ามีความแตกต่างจากที่อื่น

Brand Positioning เป็น การวางตำแหน่งสินค้าและบริการ ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่ามีความแตกต่างและโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจมากกว่าผลิตภัณฑ์ของที่อื่น

36. กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกลุ่ม

ธุรกิจเล็กๆ ต้นทุนไม่มาก ดังนั้นจึงต้องเน้นการทำธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลาย จึงควรเน้นไปที่วัตถุประสงค์หรือทำการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดที่สุด และมุ่งเน้นไปที่ยอดขายเป็นหลัก

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

37. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยเรื่องราว

การสร้างแบรนด์ ถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณสูงมาก แต่ การสร้างเรื่องราว ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น จะมีการบอกต่อกันปากต่อปากก็ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยไม่ต้องเสียงบประมาณ

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

38. กลยุทธ์หาพันธมิตรกลุ่มเดียวกัน

การร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มเดียวกัน จะลดต้นทุน ได้ และต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ และทำให้ธุรกิจมีการเติบโตยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ขายด้วย

39. กลยุทธ์ลูกค้า VIP คือ ลูกค้าปัจจุบัน

อาศัย ลูกค้าปัจจุบัน ให้เป็นตัวช่วยกระจายและโปรโมทสินค้าออกไป ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยการชักนำให้ลูกค้า ทดลองสินค้าตัวอย่าง การพูดแนะนำต่อๆ กันไปจะทำให้เกิด ลูกค้ากลุ่มใหม่ ดังนั้น ลูกค้าปัจจุบัน จึงเป็นลูกค้าที่สำคัญและควรคำนึงถึงมากที่สุด

40. กลยุทธ์การแจกสินค้า

การแจกสินค้า ขนาดทดลองเพื่อให้ลูกค้าได้ลองใช้ ซึ่งหากสินค้าใช้ดี โดนใจ ก็จะทำให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีก เป็นการลงทุนเล็กๆ ที่ได้ผลตอบรับคุ้มค่ามาก

Image for post
Image for post

41. กลยุทธ์การให้ส่วนลดกระตุ้นให้ซื้อซ้ำ

เป็นการ จัดโปรโมชั่น ในช่วงเวลาจำกัด ด้วยการให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้นหรือกลับมาซื้อซ้ำอีก ซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมหรูหราและลูกค้าผู้หญิงที่สุด

42. กลยุทธ์การให้ส่วนลดลูกค้า

เป็นโปรโมชั่นในรูปแบบของการตอบแทนลูกค้าเก่า และพยายามเอาชนะคู่แข่ง ด้วยการคืนเงินกลับไปให้กับลูกค้าในรูปแบบของส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าในครั้งถัดไป

43. กลยุทธ์การแข่งขันชิงโชค

เป็นการจับฉลากเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี และทำการถ่ายภาพลูกค้าคู่กับสินค้า ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ก็จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเกิดความสนใจและอยากมาซื้อสินค้ามากขึ้น

44. กลยุทธ์การทำโปรโมชั่นโดยใช้โซเชียลมีเดียสร้างกระแส

เป็นรูปแบบการจัดโปรโมชั่นที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะสามารถประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายได้ดี และยังเข้ากลุ่มลูกค้าได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เหมาะกับการสร้างกระแสให้กับสินค้าใหม่ๆ ที่สุด

45. กลยุทธ์การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

กระบวนการหนึ่งที่ทำเพื่อ วิเคราะห์และ วางแผนการตลาด ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกระบวนการนี้จะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความและรายงานผลทางด้านวิชาการออกมา จากนั้นก็นำเอาข้อมูลที่ได้มา วางแผนการทำงาน และ การตลาด ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดี เหตุผลที่ต้องทำการ วิจัยการตลาด นั้น ก็เพราะในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันในทางธุรกิจเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องทำ การวิจัยการตลาด เพื่อวางแผนให้ธุรกิจของตนสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ และยังเป็นการวางแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วย เพิ่มยอดขาย ได้เช่นกัน

46. กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)

เป็นการจัด กิจกรรมทางการตลาด โดยการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เช่น การจัดแสดงสินค้า การแลกซื้อ การแจกของตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งจะมุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสนใจและต้องการสินค้า แล้วไปถามหาหรือซื้อสินค้าจากคนกลางที่เป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่ง ขณะเดี่ยวกันคนกลางก็เกิดความต้องการสินค้าจากผู้ผลิต

47. กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy)

เป็นการผลักสินค้าของผู้ผลิตไปสู่คนกลาง โดยอาศัยพนักงานขาย ให้เป็นผู้ผลักดันสินค้าตามช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งจะต้องใช้การกระตุ้นพนักงานขายโดยเสนอผลตอบแทน เพื่อให้พนักงานขายเกิดความพยายามในการขายสินค้าให้มากขึ้น เช่น การให้เงินรางวัลพิเศษกับพนักงานขายที่ทำยอดขายได้สูง การเลื่อนตำแหน่ง

48. กลยุทธ์ผสม (Push and Pull Strategy)

เป็นการใช้กลยุทธ์ ผลัก-ดึง รวมกัน คือใช้การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคร่วมกับการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลางและพนักงานขาย เช่น การประกวดจัดร้านคูปอง หรือ สิ่งจูงใจ ผลักให้ร้านค้าปลีกนำสินค้ามาโชว์ ขณะเดียวกัน ก็ใช้ การชิงโชค ของแจก ของแถม เพื่อดึงให้ลูกค้า มาซื้อสินค้าที่ร้าน

49. กลยุทธ์สื่อสารเนื้อหาที่ผู้รับสารต้องการโดยเน้นการตอบคำถาม “ทำไม”

กลยุทธ์ทางการตลาด, กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เนื้อหานับเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์มาทุกยุคทุกสมัย เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ที่ดีจึงควรมาจากการหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่องค์กรอยากจะบอก กับสิ่งที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสนใจหรืออยากจะรู้

ดังนั้นก่อนนำเสนอข่าวสารใดออกไปนักประชาสัมพันธ์จึงควรตอบให้ได้ว่าเรื่องดังกล่าวสำคัญอย่างไร และ เพราะเหตุใดกลุ่มเป้าหมายจึง อยากจะรู้ หรือ ควรจะรู้

Image for post
Image for post

50. กลยุทธ์สร้างสรรค์เนื้อหาที่ไม่ใช่การโฆษณา

ผู้บริโภคยุคใหม่ มีทางเลือกมากขึ้นในการที่จะเข้าถึงเรื่องราวที่พวกเขาต้องการและรู้สึกมีส่วนร่วม ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงควรเข้ามาทำหน้าที่อุดช่องว่างที่การโฆษณาไม่สามารถทำได้ ด้วยการนำเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการให้คุณค่า และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

เช่น รายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในฐานะผู้ใช้

51. กลยุทธ์สร้างความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด

การพูดปากต่อปาก และการใช้บุคคลที่สาม เป็นผู้กล่าวแทน นับเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรื่องราวของเราเป็นที่น่าเชื่อถือ คือ การใช้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้บอกกับคนอื่นๆ ว่าทำไมเขาจึงชื่นชมสินค้าของเรา

52. กลยุทธ์เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม แล้วสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น

สื่อสังคมออนไลน์ทำให้ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้างสาร และเผยแพร่ข่าวสาร ได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ เป็น ช่องทางที่ช่วยให้องค์กรได้เป็นบุคคลแรกที่จะทราบความคิดเห็น หรือความต้องการที่แท้จริง โดยเปิดให้พวกเขามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความใกล้ชิดผูกพัน

53. กลยุทธ์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประเด็นโดดเด่น

การส่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่มีเนื้อหาและรูปแบบเหมือนๆ กันไปให้สื่อไม่ตอบสนอง การจะทำให้เรื่องราวได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการ เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อนั้นนักประชาสัมพันธ์จะต้องเน้นไปที่ข่าวเจาะไม่ใช่ข่าวแจกเหมือนเช่นในอดีต โดยนำเสนอเนื้อหาเชิงลึกที่มีประเด็นเฉียบคมและเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษสำหรับสื่อนั้น

54. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค

เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อจำนวนมากขึ้น ตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วหรือเกิดความต้องการที่จะทดลองใช้สินค้า

55. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง

เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ขาย เพื่อกระตุ้นให้คนกลางแนะนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ กระตุ้นให้คนกลางซื้อและเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อการจำหน่ายในปริมาณที่มากขึ้น

56. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงาน

เป็น การส่งเสริมการขาย ที่มุ่งให้พนักงาน หรือ แผนกงานขาย ใช้ความพยายามในการขายสินค้าให้ได้มากขึ้น หรือเป็นการกระตุ้นให้หาลูกค้ารายใหม่หรือหาผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติมให้กับบริษัท

57. กลยุทธ์การสาธิตคุณประโยชน์และวิธีการใช้สินค้า

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในตัวสินค้า ซึ่งหากเป็นสินค้าชิ้นไม่ใหญ่มาก ผู้ขายสามารถนำไปสาธิตให้ลูกค้าทราบตามจุดต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่ที่สะดวกได้ แต่หากสินค้ามีชิ้นใหญ่ ก็อาจใช้วิธีการเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาชมสินค้าในโรงงานแทน

58. กลยุทธ์การจัดแสดงสินค้า

เป็น วิธีการส่งเสริมการขาย วิธีหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าที่นำมาแสดงได้โดยง่าย

59. กลยุทธ์การแจกสินค้าตัวอย่าง Tester

ส่วนใหญ่มักใช้กรณีที่ออกสินค้าใหม่ เช่น ออกแชมพูสระผมตัวใหม่, ครีมทาผิวกลิ่นใหม่ จุดประสงค์ใน การแจกสินค้าตัวอย่าง เพื่อให้ผู้บริโภคทดลองใช้ แต่ วิธีนี้อาจทำให้มีต้นทุนสูง

60. กลยุทธ์การใช้คูปอง

เป็นเครื่องมือใน การส่งเสริมการขาย ที่นิยมใช้แพร่หลายวิธีหนึ่ง เพราะ วิธีนี้ลูกค้าที่ได้รับจะถือว่าเป็นการให้ส่วนลดอย่างหนึ่ง โดยลูกค้าสามารถนำคูปองที่แจกให้ไปแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษ วิธีนี้จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้ามากขึ้น เพราะได้ราคาถูก โดยอาจทำให้ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าอยู่แล้ว มีความต้องการสินค้าเพิ่ม หรือ อาจได้ลูกค้าใหม่ เข้ามาเพราะมองว่าเป็นราคาพิเศษได้

กลยุทธ์-ทางการตลาด-กลยุทธ์-การส่งเสริม-การตลาด

61. กลยุทธ์การให้ของแถม

การให้ของแถม เป็นเครื่องมือใน การส่งเสริมการขาย ที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดการยอมรับในตัวสินค้ามากขึ้น ซึ่งจะเห็นผลในเวลาอันสั้น โดยอาจเป็นลักษณะการให้สินค้าอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการขายในร้าน หรือผลิตขึ้นฟรี

62. กลยุทธ์การสะสมแสตมป์แลกของ

การส่งเสริมการขาย วิธีนี้ จะกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำได้ โดยลูกค้าอาจเกิดความต้องการสะสมแสตมป์ไว้แลกของที่ต้องการ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถขายของได้มากขึ้น และอาจมีลูกค้าประจำกลุ่มหนึ่ง โดยผู้ประกอบการสามารถกำหนดเงื่อนไขสินค้าที่ลูกค้าสามารถแลกซื้อได้ตามความเหมาะสม

63. กลยุทธ์การลดราคาสินค้า Sales

การส่งเสริมการขาย ด้วย การลดราคาสินค้า เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าในช่วงเวลานั้น เป็นกลยุทธ์การกระตุ้นความต้องการของลูกค้า ซึ่งมักได้ผลในระยะเวลาสั้น ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าที่ต้องการมาจัดรายการพิเศษตามช่วงเวลา หรือวัน ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อได้

แต่วิธีการนี้หากนำมาใช้บ่อย อาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่แน่ใจในตัวสินค้าได้ ฯลฯ และหากผู้ประกอบการมีงบประมาณในการส่งเสริมการขายในระดับหนึ่งอาจเลือกใช้วิธีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโฆษณากลางแจ้ง การใช้ Direct Mail การโฆษณาตามยานพาหนะ

64. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ นั้น จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับ
1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ( Product attribute )
2. ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ( Product mix )
3. สายผลิตภัณฑ์ ( Product lines )

สิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1. แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ ( Product Concept ) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค Product ได้ ต้องมีความชัดเจนในตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ( Product attribute ) จะต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตมาจากอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร ลักษณะทางกายภาพ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม ความคงทนทานด้านรูปร่าง รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตัวของมัน

3. ลักษณะเด่นของสินค้า ( Product Feature ) การนำสินค้าของบริษัทไปเปรียบเทียบกับสินค้าของคู่แข่งขันแล้วมีคุณสมบัติ แตกต่างกัน และจะต้องรู้ว่าสินค้าเรามีอะไรเด่นกว่า เช่น ลักษณะเด่นของ Dior คือเป็นผลิตภัณฑ์ชันนำจากปารีส

4. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ( Product Benefit ) พิจารณาว่าสินค้ามีลักษณะเด่นอย่างไรบ้างและสินค้าให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้าบ้าง ระหว่างการให้สัญญากับลูกค้า กับการพิสูจน์ด้วยลักษณะเด่นของสินค้า

การขายของออนไลน์

65. กลยุทธ์ราคา (Pricing)

เป็นการกำหนดว่าเราจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธ์ ราคาสูง หรือ ราคาต่ำ สิ่งที่จะต้องตระหนักคือ ราคาที่ได้กำหนดไว้นั้นเหมาะสมในการแข่งขัน หรือสอดคล้องกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นหรือไม่กลยุทธ์ด้านราคา ( Price strategy ) ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคามีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

1. ตั้งราคาตามตลาด ( On going price ) หรือ ตั้งราคาตามความพอใจ ( Leading price )

2. สินค้าจะออกเป็นแบบราคาสูง ( Premium price ) เมื่อแน่ใจในคุณภาพที่เหนือกว่าและการยอมรับในราคาของลูกค้าหรือราคามาตรฐาน ( Standard ) เมื่อใช้การตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่งขัน หรือตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน ( Fighting brand ) เป็นสินค้าด้อยคุณภาพกว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย จะลงตลาดล่าง

3. การตั้งราคาเท่ากันหมด ( One pricing ) คือ สินค้าหลายอย่างที่มีราคาติดอยู่บนกล่อง หมายถึง ไม่ว่าจะขายอยู่ที่ใดฤดูหนาวหรือฤดูร้อนราคาก็เท่ากันหมด หรือราคาแตกต่างกัน ( Discriminate price ) ข้อดี คือสามารถเรียกราคาได้หลายราคา แต่ข้อเสียก็คือ เราต้องหาเหตุผลในการตั้งราคาหลายอย่าง เพื่อให้คนยอมรับได้

4. การขยายสายผลิตภัณฑ์ ( Line extension ) ในกรณีนี้การนำเสนอสินค้าเริ่มต้นด้วยราคาหนึ่ง แล้วมีกลยุทธ์เผยแพร่ความนิยมไปยังตลาดบน หรือตลาดล่าง

5. การขยับซื้อสูงขึ้น ( Trading up ) เป็นการปรับราคาสูงขึ้นทำให้ได้กำไรมากขึ้น จึงพยายามขายให้ปริมาณมากขึ้นหรือการขยับซื้อต่ำลง ( Trading down ) เป็นการผลิตสินค้าที่มีราคาแพงให้มีคุณภาพกว่าสินค้าที่ราคาถูกเล็กน้อยแต่ ตั้งราคาสูงกว่า เพื่อให้คนซื้อสิ้นที่รองลงมา

6. การใช้กลยุทธ์ด้านขนาด ( Size ) คือ ไม่ทำขนาดเท่ากับผู้ผลิตรายอื่น ๆ

รับทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร

66. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย วิธีการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่าย ( Channel of distribution )

1. เส้นทางที่สินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังผู้บริโภคหรือผู้ ใช้ ซึ่งอาจจะผ่านคนกลางหรือไม่ฝ่ายคนกลางก็ได้

2. ประเภทของร้านค้า ( Outlets ) ในทุกวันนี้จะพบได้ว่าวิวัฒนาการของการจัดจำหน่ายนั้นเป็นสิ่งที่เจริญเติบ โตรวดเร็วมากประเภทของร้านค้ามีมากมาย

3. จำนวนคนกลางในช่องทาง ( Number of intermediaries ) หรือความหนาแน่นของคนกลาง

ในช่องทางการจัดจำหน่าย ( Intensity of distribution ) ในการพิจารณาเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย

67. กลยุทธ์การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าเข้าสู่ตลาด ( Market logistics )

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต และตัวสินค้าจากแหล่งปัจจัยการผลิตผ่านโรงงานของผู้ผลิต แล้ว กระจายไปยังผู้บริโภค

68. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดประสานกับแผนการตลาดโดยรวม

กำหนดแผนการส่งเสริมการตลาดที่ “เฉพาะเจาะจง”

69. กลยุทธ์ การบรรจุภัณฑ์

การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุภัณฑ์และประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑ์มักจะใช้ กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่พัฒนาใหม่ หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่

70. กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย

จัดเป็นรูปแบบการปฏิบัติ ตัวต่อตัวระหว่างกิจการกับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังคำสั่งซื้อด้วยรูปแบบการขายที่แตกต่างกัน การขายโดยพนักงานขายนั้นเกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานขาย การจัดการทั่วๆ ไปเกี่ยวกับพนักงานขาย ตลอดจนการบริหารสินค้าคงคลัง

การเตรียมการเสนอขายและการบริการหลังการขาย ในการพัฒนาแผนกการขายนั้น กิจการจะเริ่มตั้งแต่การตั้งวัตถุประสงค์และปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเภทของธุรกิจ โดยอาจเป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการบริการ หรือธุรกิจการผลิต จากนั้นจึงกำหนด กลยุทธ์การขาย และ การดำเนินงาน

การขายโดยใช้พนักงานขายนั้นหวังผลลัพธ์เพื่อเพิ่มยอดขายและขณะเดียวกันก็ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระยะยาวกับลูกค้าอีกด้วย

71. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ( Public Relation Strategy)

การให้ข่าวสาร นั้น คือ รูปแบบหนึ่งของ การติดต่อสื่อสาร ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อ ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนคติที่เป้นบวกต่อสินค้าและกิจการของเรา แต่ปัจจุบันการสื่อสารโดยวิธีดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางอ้อมเกี่ยวกับสื่ออีกด้วย การให้ข่าวสารแก่สาธารณะชนนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ์

การให้ข่าวสารจัดว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในระยะยาวแก่องค์กร และต้องการให้ผลลัพธ์นี้ออกมาในเชิงบวกแก่องค์กร

กล-ยุทธ์-ทาง-การตลาด-กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

สำหรับ ข่าว กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เรื่องนี้เป็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจ

กลยุทธ์การตลาด จัดเป็นอาวุธที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ

ซึ่งปัจจุบันมีกลยุทธ์การตลาดต่างๆ มากมายให้เลือกเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชี้ให้เห็นว่าในปีนี้นักการตลาดต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดก่อน จะนำมาสู่การวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งโครงสร้างของประชากร พฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททำให้ตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดังที่ปรากฏในโครงสร้างประชากร Gen Y (ผู้ที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1981–2000) นั้น

มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีพฤติกรรมคล้ายกันทั่วโลก คือ ชอบสังคม ชอบความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน

ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และการมีส่วนร่วมมากกว่าจุดหมายปลายทาง สามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่ว

จึงเป็นหน้าที่ของนักการตลาดเลือกช่องทางการสื่อสารใดที่เข้าถึงกับกลุ่ม Gen Y ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ Gen Y เพิ่มขึ้น สัดส่วนของผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และมีรายได้สูง

กลุ่มนี้มักให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและวางแผนการเงิน

ฉะนั้น ธุรกิจที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ คือ สินค้าและสุขภาพ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว และอาหาร นอกจากโครงสร้างประชากรแล้ว Lifestyle ของคนในชนบทเองก็มีการเปลี่ยนแปลง

โดยมีโครงสร้างคล้ายคนเมืองมากขึ้น แต่กำลังซื้อยังต่ำอยู่ ซึ่งอาจเป็นโอกาสของสถาบันการเงิน หรือ บัตรกดเงินสด เป็นต้น

อีกทั้งปีนี้จะก้าวเข้าสู่ Digital Life อย่างเต็มตัว

เป็นยุคที่ Customers create content คือ สื่อที่ทรงพลังมากที่สุดถูกสร้างขึ้นโดยลูกค้า

โดยนักการตลาดมีหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้เกิดผลในทางบวก และกระจายออกไปสู่สาธารณะ

72. กลยุทธ์การตลาดแบบ Personalization

1. ต้องมีข้อมูลลูกค้าอยู่ในมือก่อน จะสื่อสารกับลูกค้า ต้องรู้จักลักษณะของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุ เพศ ที่อยู่ การศึกษา ไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม ทัศนคติ และข้อมูลอื่นๆที่เป็นเรื่องพื้นฐาน ทางที่ดีควรใช้เครื่องมือพวก Analytics ให้เป็นไว้เก็บและดูพฤติกรรมของคนใช้งานเว็บไซต์ด้วยว่าให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ส่วนไหนมากที่สุด และใช้เวลาเท่าไหร่

2. ทำ Persona ลองสรุปบุคลิก ความคิดและความสนใจของลูกค้าหรือผู้ดูคอนเทนต์ รวมถึงแรงกระตุ้นในการซื้อของและการใช้ชีวิต

ติด google หน้าแรก อันดับ 1

3. มีทีม มีทรัพยากร พร้อมทดลองทำคอนเทนต์และอัพเดทข้อมูล เพราะ Persona ที่มีก็เหมือนกับสมมติฐานว่าลูกค้าจะต้องมีพฤติกรรมแบบเดียวกับข้อมูลที่เราไปหามาเป๊ะๆ เราทำได้เพียงแต่ทดลองทำคอนเทนต์หรือชิ้นงานโฆษณาหลายๆแบบที่ตรงใจลูกค้าแต่ละคน(และต่างกัน) ซึ่งต้องใช้เวลาและกำลังคน จะได้รู้ว่าลูกค้าที่เราคิดไว้เป็นไปตาม Persona หรือเปล่า

4. ทดลองทำคอนเทนต์ โฆษณา เนื้อหา รูปแบบ ขนาด โทน ตำแหน่ง ทิศทางของคอนเทนต์ในแต่ละเว็บเพจและสื่อสังคมออนไลน์ แต่คิดไว้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่ถูกใจคอนเทนต์หรือโฆษณาของเราแน่ๆ และอย่าลืมสร้าง Call to action กระตุ้นให้คนมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ด้วย

5. วัดผล วัดผล แล้วก็วัดผล คล้ายกับขั้นตอนแรก แต่คราวนี้จะดูพฤติกรรมของคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ว่าเปลี่ยนไปแค่ไหน ตอบรับมากขึ้น ใช้เวลามากขึ้นกับคอนเทนต์ส่วนไหน หรือตอบรับน้อยลง ใช้เวลาน้อยลง ซึ่งข้อมูลพวกนี้ไปดูได้จากเครื่องมือจำพวก Analytics หรือคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ที่เราติดตั้งให้กับเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

73. กลยุทธ์พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเหมาะสมกับสถานะการณ์ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพราะว่าความมั่นคงจะมีความสำคัญมากของธุรกิจกลางหรือเล็ก

ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนทัศนคติในการมองเรื่องต่าง ๆ และต้องให้ความสำคัญกับข้อมูล ต้องประเมินสถานการณ์ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด จะประกอบด้วย 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ตลาด และ ผลิตภัณฑ์

74. กลยุทธ์มุมมองด้านตลาด

ตลาดเก่า หมายความว่า ลักษณะของลูกค้าเดิม ๆ ซึ่งก็จะเป็นลูกค้าประจำ หรือว่าจะเป็นลูกค้าขาจรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลาดใหม่ หมายความว่า ลูกค้าใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ซึ่งพฤติกรรมของลูกค้าที่ผ่านเข้ามาก็จะมีความหลากหลายไปด้วย

Image for post
Image for post

75. กลยุทธ์มุมมองด้านผลิตภัณฑ์

มี 2 ประเภทด้วยกัน ผลิตภัณฑ์เก่า คือ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราเคยขายก่อน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยมีมาก่อน และ เมื่อประเมินสถานการณ์เราสามารถนำเอา 2 ปัจจัยมาผสมกันแล้วจะได้เป็นคู่ ๆ

คู่ที่ 1 คือ ตลาดเก่า ผลิตภัณฑ์เก่า

คู่ที่ 2 คือ ตลาดเก่า ผลิตภัณฑ์ใหม่

คู่ที่ 3 คือ ตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์เก่า

คู่ที่ 4 คือ ตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่

คู่ที่ 5 คือ การผสมผสานแต่ละคู่มารวมกัน

76. กลยุทธ์การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 5 หลัก

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าและการบริการ
3. กลยุทธ์ราคา
4. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย
5. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

77. กลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแผนทางการตลาด

การวางแผนทางการตลาด ต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะใช้เป็นกำหนดทิศทางและการตัดสินใจว่า กิจกรรมทางการตลาด ที่จะใช้ในการแข่งขัน ควรมีอะไรบ้าง ดังนั้น ข้อมูลทางการตลาด ที่ได้มีการเก็บรวบรวมมาจึงจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนในการวิเคราะห์และประมวณผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้

78. กลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ

ทางการตลาดมี 2 ประเภทสำคัญ คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยทั่วไปการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะใช้เครื่องมือตัววัดในทางสถิติ ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะใช้ประเด็ดเป็นเครื่องมือในการวัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นหรือข้อมูลที่ยังขาดความชัดเจน กลยุทธ์ทางการตลาด, กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

79. กลยุทธ์การวิเคราะห์ในเชิงการทดสอบสมมุติฐาน

การวิเคราะห์และทดสอบในทางสมมุติฐาน โดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ได้จากข้อมูลจากการสำรวจ และมักใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ และตีความ ซึ่งมักจะให้ความสนใจต่อนัยสำคัญทางสถิติว่ามีหรือไม่ มากน้อยอย่างไร หรือว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน

การวิเคราะห์ประเภทนี้มักจะใช้ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ก็สรุปง่าย ๆ ก็คือ ส่วนใหญ่จะเป็นการหาค่าความสัมพันธ์หรือความแตกต่างกันระหว่างตัวแปร เพื่อนำผลไปวิเคราะห์ไปใช้ใน การวางแผนทางการตลาด

Image for post
Image for post

80. กลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงสรุปประเด็น

เป็น การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับประเด็น ในเชิงลึก เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ ปรากฎการณ์ทางการตลาด นั้นมากขึ้น หากแต่ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพอาจสามารถประมวลความคิดเห็นและสรุปได้ลึกซึ่งกว่า

81. กลยุทธ์รวบรวมข้อมูล วิจัยถึงศักยภาพของลูกค้า

ความต้องการของพวกเขา และ พฤติกรรมการใช้จ่าย เพื่อทำความเข้าใจถึงประเภทของผลิตภันฑ์, บริการ หรือความคิดที่พวกเขาต้องการที่จะซื้อ

82. กลยุทธ์การประเมินผลศักยภาพขององค์กร

ตัดสินใจเลือกสิ่งที่องค์กรของคุณสามารถผลิตได้ค่อนข้างดี และสิ่งใดที่องค์กรของคุณไม่สามารถผลิตได้ โดยอิงจากจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรโดยเฉพาะ

83. กลยุทธ์ระบุโอกาสทางการตลาด

การวิจัยตลาด ปัจจุบันสำหรับแนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ และมองหาโอกาส เช่น ไม่มีการแข่งขัน หรือมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง

84. กลยุทธ์กำหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การตลาด

ตัดสินใจถึงสิ่งที่จำเป็นในการก่อให้เกิดความสำเร็จในการสั่งซื้อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น ยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นแบบเฉพาะเจาะจง หรือ กำไรสุทธิ

85. กลยุทธ์การกำหนดแผนปฏิบัติการ

ระบุรายการขั้นตอนขององค์กรที่จะเป็นใช้ใน การดำเนินแผนการตลาด และ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกทีมงานแบบเฉพาะเจาะจง

86. กลยุทธ์ตรวจสอบและประเมิน

ศึกษา แผนการตลาด อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาสเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

87. กลยุทธ์มุ่งเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์ก

คนไทยมากกว่า 13 ล้านคน นิยมใช้ Facebook เช่นกันกับ การใช้งานอื่นๆ ที่คนไทยนิยม เช่นกัน

คือ ดูคลิปผ่าน Youtube เหล่านี้ทำให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนไทยกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ Social Network อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และก็จะกลายเป็น โครงสร้างพื้นฐานในการสื่อสาร (Infrastructure) ของคนไทย เหมือนกับ โทรศัพท์ ทีวี หนังสือพิมพ์

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

88. กลยุทธ์การปรับแต่งโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งจำเป็น

เมื่อ โซเชียลเน็ตเวิร์ก กลายเป็นช่องทางที่เชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการและลูกค้าสื่อสารกัน การปรับแต่งโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการวางแผนให้เกิดการแชร์และกระจายข้อมูลออกไป ให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น ปุ่มแชร์ ปุ่ม Likes และการสร้างลิงก์ให้กลับมาหาเราให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดเป็นการกระจายข้อมูลออกไปให้กว้างและเกิดประสิทธิภาพเข้าถึงผู้คนมากที่สุด

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

89. กลยุทธ์ผู้สร้างกระแส

เมื่อมีคนสื่อสารกันในโลกออนไลน์มากขึ้น ผู้ที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์จะเป็นผู้ที่มีคนติดตามมากๆ และมีอิทธิพลทางความคิดกับผู้อื่นๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีบทบาทในการสร้างกระแส และสร้างความคล้อยตามต่อผู้อื่นได้ง่าย เพราะการพูดและสื่อสารออกมาของคนที่มีอิทธิพล (Influencer) เหล่านี้ก็จะไปสร้างและโน้มน้าวให้คนอื่นๆ ที่ติดตามเค้าอยู่นั้นเกิดความคล้อยตามในทิศทางเดียวกัน

กลยุทธ์-การส่งเสริม-การตลาด

90. กลยุทธ์ Location base

เมื่ออุปกรณ์สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานได้ อาทิ มือถือ แท็ปเล็ต กล้องถ่ายรูป หรือ แอปพลิเคชั่น ที่สามารถนำตำแหน่งของผู้ใช้งานมาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้ ตัวอย่างเช่น Foursquare, Google Map, Facebook Place ทำให้การสื่อสารหาลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้อาจตรวจสอบจากปริมาณการเช็กอินของลูกค้าผ่านโปรแกรมต่างๆ

91. กลยุทธ์โลกออนไลน์เชื่อมกับออฟไลน์

ตลาดออนไลน์ เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจหน้าร้าน(โลกออฟไลน์)ได้มากขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลร้านอาหาร ส่วนลด ผ่านดีลทางออนไลน์ หรือการรับข้อมูล ณ จุดขาย โดยการส่อง QR Code เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลจากโลกออนไลน์เพื่อไปกระตุ้นโลกออฟไลน์กำลังจะเติบโตเพิ่มขึ้น และเช่นกันมีบางธุรกิจที่สามารถเพิ่มยอดขายและจำนวนลูกค้าได้อย่างมหาศาล

92. กลยุทธ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น

อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นมีมากมายและหลากหลาย มีความสามารถเพิ่มขึ้นจากอดีตอย่างมาก เช่น มือถือ, ทีวี, รถยนต์ อีกทั้งคนไทยมีการใช้แอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเหล่าลูกค้าได้มากขึ้น ดังนั้น นักการตลาด จึงสามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้นนอกจากหน้าคอมพิวเตอร์ เช่น Line Facebook Instagram

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

93. กลยุทธ์ความอัตโนมัติ

เรากำลังอยู่ในยุคของข้อมูลอย่างแท้จริง การเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งของเรานั้นเกิดเป็นข้อมูลขึ้นตลอดเวลา เช่น ข้อมูลตำแหน่งพิกัดตัวคุณ ข้อมูลสภาพอากาศ หรือข้อมูลที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งข้อมูลแต่ละอย่างจะสามารถนำมาเชื่อมโยงและสร้างให้เกิดข้อมูลรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม นักการตลาด เริ่มจะเห็นความสำคัญของข้อมูลเหล่านี้และนำมาประกอบกันเพื่อสร้าง กลยุทธ์การตลาด รูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบสนองกับคนในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

94. กลยุทธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าออนไลน์

เพราะข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้นสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ เพื่อให้เราเข้าถึงและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยมีเครื่องมือต่างๆ ช่วย เช่น Google Analytics, Truehits.net, ZocialRank.com ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักการตลาดควรให้ความสำคัญ

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

95. กลยุทธ์การค้าบนโลกออนไลน์จะขายได้อย่างรวดเร็ว

การค้าขายบนโลกออนไลน์ นั้นมีมายาวนานแล้ว แต่เพิ่งมานิยมมากขึ้นในปีนี้เพราะเริ่มมีบริษัทให้ความสนใจ และขยายช่องทางการขายออกไปยังยังโลกออนไลน์ เช่น เปิดสาขาออนไลน์ ประกอบกับ ระบบชำระเงินออนไลน์ และ ระบบขนส่งที่พัฒนาควบคู่ไปกับ การซื้อขายทางออนไลน์ เช่นกัน ทำให้การขายสินค้าออนไลน์เป็นสิ่งหนึ่งที่แบรนด์และธุรกิจ ให้ความสำคัญและขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปทั่วโลก

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

96. กลยุทธ์ทุกอย่างจะหลอมรวมเข้าด้วยกัน

เทคโนโลยีและสื่อถูกพัฒนาและหล่อหลอมรวมตัวกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งอาจทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรนัก เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำ การตลาดยุคใหม่ บางคนอาจจะเรียกวิธีนี้ว่า IMC (Integrated Marketing Communication) เป็นการใช้สื่อดั่งเดิมเข้าผสมผสานกับสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างกลยุทธ์รูปแบบใหม่ที่จะเข้าถึงลุกค้าได้ในทุกๆ สื่อและช่องทางที่ลูกค้าอยู่

เช่น กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี วิทยุ แอปพลิเคชั่น ซึ่งเหล่านี้เป็นการทำการตลาดโดยอาศัยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ

97. กลยุทธ์ People Strategy กลยุทธ์ด้านประชาชน

เป็นกลยุทธ์ที่ต้องการการสนับสนุน จากประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายหรือ คนในพื้นที่ที่ต้องการจัดจำหน่าย เพราะ ผลิตภัณฑ์บางตัวดี ราคาเหมาะสม มีช่องทางมีการจัดจำหน่ายที่ดี กล่าวได้ว่าทุกอย่างดีหมด แต่ประชาชนหรือคนในพื้นที่ ไม่สนับสนุน โจมตี ผลิตภัณฑ์นั้นก็อยู่ไม่ได้ในตลาด ซึ่งในยุค

หลังๆ เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ จะให้ความสำคัญกับการทำ CSR “ Corporate Social Responsibility ” คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังทำให้เกิดการสนับสนุนของผู้คนในพื้นที่ที่ผลิตภัณฑ์ของเราจำหน่ายอีกด้วย

98. กลยุทธ์ Partners Strategy กลยุทธ์คู่ค้า

หรือ กลยุทธ์หุ้นส่วน เป็น กลยุทธ์ที่มีความสำคัญ เพราะการมีคู่ค้าหรือหุ้นส่วน จะสามารถช่วยเราในการทำธุรกิจได้หลายประการ เช่น ช่วยคิด ช่วยลงทุน ช่วยทางด้านเทคโนโลยี ช่วยเหลือในเรื่องการวางระบบงาน ฯลฯ ยิ่งถ้าเป็นการทำธุรกิจข้ามชาติหรือทำธุรกิจในต่างประเทศ ระหว่างประเทศ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ Partners Strategy กลยุทธ์คู่ค้าหรือกลยุทธ์หุ้นส่วน

เพราะบางประเทศมีข้อจำกัดในเรื่องของกฏหมาย ถ้ามีหุ้นส่วนก็จะได้รับการช่วยเหลือ ทางด้านกฎหมายของประเทศนั้น อีกด้วย

99. กลยุทธ์ Perception Strategy กลยุทธ์ความเข้าใจ

เป็นกลยุทธ์ที่จะต้องเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ เป็นกลยุทธ์ที่จะต้องประยุกต์ หลักการตลาด เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์นั้นๆ เพราะโลกยุคปัจจุบัน มีการไหลเวียนในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร การไหลเวียนของวัตถุดิบ การไหลเวียนของสินค้า บริการ ไปทั่วทุกมุมโลก

เราจะเห็นได้ว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่วางขายกันในประเทศไทย เราสามารถนำเข้าจากประเทศอื่นๆ เข้ามาวางขายได้อย่างเสรีมากขึ้น ฉะนั้น นักการตลาด เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ที่มีความเข้าใจมีการปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงประสบความสำเร็จในการทำการตลาดในยุคนี้

Image for post
Image for post

หลังจากเรียนรู้ กลยุทธ์ แล้ว ถ้าจะลองเอาไปปฏิบัต แล้วยังคิดไม่ออกว่าจะ ขายอะไร แนะนำ

> 99 ไอเทม ขายง่ายกำไรงาม ตอบคำถาม ขายของออนไลน์ ขายอะไรดี ???

> 99 การตลาดออนไลน์ ยืนหนึ่ง ได้ต้องรู้เรื่องเหล่านี้ ( รวมมิตรไอเดีย ใช้ได้ยันปีหน้า 2019 )

และ ทั้งหมดนี้ก็ คือ กลยุทธ์ทางการตลาด, กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ที่เราได้รวบรวมมาให้อ่านอย่างเต็มอิ่ม ถ้าให้ง่ายๆลองหยิบจับไปลองใช้จริง เพราะในบางข้อสามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้เลยทันที สนใจกลยุทธ์ไหน ร่วมพูดคุยแชร์ความคิดเห็นกันได้ แค่ทักไลน์มาที่ Line ID:@brandingchamp

Originally published at https://www.brandingchamp.com on June 27, 2019.

Image for post
Image for post

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store