เลือกตั้ง 62 ส่องเฟสบุ๊ก 2 พรรคใหญ่ ด้วย facebook audience insights

เลือกตั้ง 62 ส่องเฟสบุ๊ก 2 พรรคใหญ่ ด้วย facebook audience insights

เลือกตั้ง 62

เลือกตั้ง 62 ส่องเฟสบุ๊คของ 2 พรรคใหญ่ ด้วย facebook audience insights ข้อมูลที่เปิดเผยวันนี้ไม่ได้ต้องการชี้นำใดๆทั้งสิ้น และ เป็นข้อมูลจริง ทาง เฟสบุ๊ค (Audience Insights) ที่ผู้เป็นเจ้าของเพจ สามารถเข้าถึงได้ทุกคนอย่างเป็นสาธารณะ โดยใช้ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 วันเดียวกันกับที่มี พ.ร.ฎ.เลือกตั้งประกาศใช้ และ กกต.ลงมติประกาศวันเลือกตั้ง เป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562

เริ่มส่องการเลือกตั้ง 2562 กันด้วยข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายในเฟสบุ๊ก (facebook audience insights) ของ 2 พรรคใหญ่อย่าง พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคเพื่อไทย มาดูกันว่าเฟสบุ๊กจะบอกอะไรเราได้บ้าง

เริ่มต้นจากการใช้เครื่องมือของเฟสบุ๊ก ที่เรียกว่า ข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย แล้วระบุเงื่อนไข ทำเลที่ตั้ง (Location) เป็น ไทย , อายุและเพศ (Age and Gender) เป็น 18 — ทุกการดำเนินการ แล้วระบุ ความสนใจ (interests) เป็นชื่อพรรคแต่ละพรรค ทั้ง 2 พรรค ได้ดังรูป

หลังจากนั้น facebook ก็จะแสดงผลข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายของความสนใจของแต่ละพรรคออกมา โดยสิ่งแรกที่เราจะเห็น คือ จำนวนกลุ่มเป้าหมายใหม่ (New Audience) และ ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographics) ดังรูป

จากข้อมูลพบ่า พรรคประชาธิปัตย์ มีกลุ่มเป้าหมายใหม่ 1 ล้าน — 1.5 ล้าน เป็น บุคคลที่มีกิจกรรมเป็นรายเดือนของผู้คนบน Facebook ประเทศไทย โดยเป็นผู้หญิง 42% และ ผู้ชาย 58% ในขณะที่ พรรคเพื่อไทย มีกลุ่มเป้าหมายใหม่ 2 ล้าน — 2.5 ล้าน เป็น บุคคลที่มีกิจกรรมเป็นรายเดือนของผู้คนบน Facebook ประเทศไทย โดยเป็นผู้หญิง 38% และ ผู้ชาย 62%

ต่อไป เลือกตั้ง 62 มองผ่าข้อมูลเฟสบุ๊ก ที่น่าสนใจและเราจะเห็นก็คือข้อมูล สถานะการคบหา (Relationship Status) ซึ่งเป็นข้อมูลที่รายงานด้วยตนเองจากผู้คนที่แสดงสถานะความสัมพันธ์บน Facebook และ ระดับการศึกษา (Education Level) ซึ่งเป็นเข้าถึงการศึกษาในระดับสูงสุดโดยพิจารณาจากข้อมูลที่รายงานด้วยตนเองจากผู้คนบน Facebook เช่นกัน ดังรูป

จากข้อมูลเฟสบุ๊กในเรื่องของ สถานะการคบหา และ ระดับการศึกษา ของผู้คนใน facebook ที่สนใจพรรคทั้ง 2 ไม่แตกต่างกันมากนัก

ต่อมาข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการหาเสียงเลือกตั้ง 62 ได้อย่างน่าสนใจคือ รายการสูงสุด 10 อันดับ ของ ตำแหน่งงาน อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสถานที่ทำงานของบุคคลโดยพิจารณาจากข้อมูลที่รายงานด้วยตนเองบน Facebook ที่มีความสนใจในพรรคทั้ง 2 เป็นดังรูป

จากข้อมูล ตำแหน่งงานของผู้คนใน facebook (ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น) ที่สนใจในแต่ละพรรค สูงสุด คือ ตำแหน่งงานเกี่ยวกับ การจัดการ และ ตำแหน่งงาน ในรายการสูงสุด 10 อันดับ นี้ทั้ง 2 พรรคมีความแตกต่างกันที่ พรรคประชาธิปัตย์ มีกลุ่มตำแหน่งงานเกี่ยวกับ ธุรกิจและการเงิน ส่วน พรรคเพื่อไทย มีกลุ่มตำแหน่งงานเกี่ยวกับ บริการติดตั้งและซ่อมแซม

ข้อมูลถัดมาที่น่าจะถูกนำไปวิเคราะห์ในการหาเสียงเลือกตั้งปี 2562 นี้ได้คือเรื่องของข้อมูล ทำเลที่ตั้ง (Locations) ที่จะแบ่งเป็น รายการสูงสุด 10 อันดับ เมืองยอดนิยม ของผู้คนใน facebook (ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น) ที่สนใจในแต่ละพรรค

จากข้อมูล ทั้งสองพรรค มีผู้คนใน facebook (ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น) ที่สนใจในแต่ละพรรค สูงสุด 3 อันดับแรกเหมือนกัน คือ กรุงเทพ , กรุงเทพ พระนคร และ เชียงใหม่ ส่วนอันดับ 4 ที่เริ่มมีความแตกต่างกัน คือ พรรคประชาธิปัตย์ ได้เมืองยอดนิยมอันดับ 4 เป็น ชลบุรี ส่วน พรรคเพื่อไทย ได้เมืองยอดนิยมอันดับ 4 เป็น นครราชสีมา

ถัดมาเราจะมาดูข้อมูล หมวดหมู่ยอดนิยมของ (Top Categories) และ การกดถูกใจเพจ (Page Likes) ผู้คนใน facebook (ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น) ที่สนใจในแต่ละพรรค ว่าพวกเค้าเหล่านั้นมีความสนใจอะไรกันบ้าง 10 อันดับสูงสุด โดย เป็น ข้อมูลการกด Like เพจบน Facebook ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเมื่อพิจารณาจากจำนวนการกดถูกใจเพจบน Facebook

เนื่องจากข้อมูลหมวดหมู่ยอดนิยมมีการอ้างอิงชื่อบุคคล จึงขออนุญาติให้ดูข้อมูลจากรูปโดยตรง และ ข้อมูลการกดไลค์เพจของผู้คนใน facebook (ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น) ที่สนใจในแต่ละพรรค สามารถดูได้ในรูปด้านล่าง

และนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจ สำหรับการ เลือกตั้ง 62 ที่กำลังจะมาถึง โดยใช้วิธีดึงข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายของความสนใจของแต่ละพรรคออกมา ยังมีพรรคอีกหลายพรรคที่ไม่ได้นำข้อมุลมาเปิดเผยในที่นี้ ซึ่งถ้าคุณเองเป็นเจ้าของเพจในเฟสบุ๊กแล้วล่ะก็ สามารถจะดึงข้อมูลได้เอง เหมือนๆกันนี้

ร่วมพูดคุย หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันในหัวข้อ ” เลือกตั้ง 62 ส่องเฟสบุ๊คของ 2 พรรคใหญ่ ด้วย facebook audience insights ” ผ่านทางคอมเม้นต์ หรือ ไลน์ ที่ Line ID : @brandingchamp

Originally published at www.brandingchamp.com on January 25, 2019.

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store