เกษียณเร็ว แล้วไง? เมื่อไทย กลายเป็น สังคมอายุยืน เรียบเรียงโดย อาจารย์แชมป์

สังคมอายุยืน

สังคมอายุยืน ในประเทศไทย อะไรจะเปลี่ยนไปบ้าง คำตอบอยู่ที่ว่า อายุยืน มันเป็นยังไง พาไปต่างประเทศกัน ไปประเทศญี่ปุ่น เคยมีพิธีเรียกว่า ซากาซึกิ Sakazuki คือ พิธีที่เอาจอกเหล้าสาเก ให้แก่คนที่มีอายุครบ 100 ปีในวันเกิด เริ่มมาตั้งแต่ปี 1963 ซึ่งก็คือ 50 ปีกว่าแล้ว ทำไปอยู่พักหนึ่ง ในที่สุดญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2015 เลิกไป เพราะว่ามีผู้สูงอายุที่อายุเกิน 100 ปีเยอะเกินไป แจกไม่ไหว แล้วตอนนี้คนญี่ปุ่น ที่มีอายุเกิน 100 ปีมีถึงประมาณ 700 คน

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

ในประเทศพัฒนาแล้ว การมีอายุยืนนาน มาพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

มาดูอายุคาดการณ์ ของคนรุ่นที่เกิดปี 2010 เกิดเมื่อประมาณ 9 ปีที่แล้ว ถ้าเขาเป็นเด็กอยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ในญี่ปุ่นเขาจะมีอายุคาดการณ์ 107 ปี แต่ถ้าเป็นคนเกิดในสหรัฐอเมริกาจะมีอายุ 104 ปี

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

การเพิ่มกำลังแรงงานใหม่ๆเข้ามา ซึ่งทำได้ 2 วิธี

วิธีแรก คือ การเพิ่มแรงงานต่างด้าวมากกว่าปกติ ปีละประมาณ 1 แสนคน จะช่วยสร้างการเติบโต แก้ปัญหาได้ไปเยอะ ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าแรงงานต่างด้าวนั้น ปกติโดยเฉลี่ยแล้วก็ไม่ใช่คนไทย

สาเหตุสำคัญ 2 ประการ อย่างแรก คุณออกบ้านไม่ได้เลย มันไม่มีที่ให้เดิน หรือ อย่างที่ 2 ได้ ออกบ้านแล้ว อยู่บนฟุตบาทแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์มาชน

ความท้าทายประการที่ 3 คือ การถนอมกาย รักษาใจ ให้พร้อมอยู่ หากเราไม่เตรียมตัว คนที่จะมีอายุสูงเพิ่มขึ้น รักษาสุขภาพให้ดีขึ้นในอนาคต

Image for post
Image for post

อายุมากอายุน้อย ไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดี แต่ในสังคมอายุยืน

คงจะต้องการตัวแทนหลายรุ่นที่มีความหลากหลายมากขึ้นสะท้อนความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของคนในสังคม นี่ก็คือภาพว่าอะไรจะเปลี่ยนไปเมื่อไทย เป็น สังคมอายุยืน

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store