วิทยากร บรรยาย การขายของออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตร กระทรวงแรงงาน

วิทยากร บรรยาย

Image for post
Image for post

วิทยากร บรรยาย หลักสูตรประกาศนียบัตร จาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักจัดหางาน ภายใต้กระทรวงแรงงาน ผมในฐานะ วิทยากรบรรยาย ในหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและผู้เข้าร่วมฝึก เชิงปฏิบัติ จึงมีการร่างหลักสูตรออกมา เพื่อให้ใช้ปฏิบัติงานจริง ในการเป็น ผู้เริ่มต้น ขายของออนไลน์ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการเปิดร้านค้าออนไลน์ของตัวเองบนแพลตฟอร์ม ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ในปัจจุบัน

การอบรม หลักสูตร ภาคปฏิบัติ จัดขึ้นรวมทั้งสิ้นเป็นเวลาทั้งหมด 4 วันโดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและผู้เริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองรวมถึงมีผู้ประกอบการบางส่วน ที่ได้ ทดลองหรือเริ่มใช้ ช่องทางออนไลน์ ในการขายของมาแล้วบ้าง ดังนั้น ในฐานะวิทยากรบรรยาย จึงต้องจัดรูปแบบของการเรียนรู้และฝึกอบรม เพื่อให้เข้ากันกับพื้นฐานและความสามารถของผู้เข้าอบรม ให้เท่าเทียมกัน

เป็นที่น่าดีใจอย่างยิ่ง ที่ทางภาครัฐ ผ่าน โครงการประชารัฐ ดำเนินนโยบาย สร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านมาทางหน่วยงานต่างๆ และนี่คือหนึ่งในโครงการ ที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก และประชาชนทั่วไปให้ได้มีรายได้

โดยปกติแล้วสำหรับงานวิทยากรบรรยายทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อหลักสูตรเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์หรือการขายของออนไลน์และการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ โดยมากผู้เข้าอบรมจะเป็นผู้มีพื้นฐานการทำ หรือดำเนินการ กิจกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้ว

แต่สำหรับ การบรรยายในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นให้กับ ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกอบการผู้เริ่มต้น ดังนั้นจึงมีความ ยากในเรื่องของหลักสูตร ที่จะต้องสามารถให้ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติได้จริง และรวมถึงต้องไม่ยากและเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่ยังขาดความรู้และเริ่มต้นหรือที่เรียกว่ามือใหม่นั่นเอง

แต่เนื่องด้วยระยะเวลาการเป็นวิทยากรบรรยายถึง 4 วันเต็ม รวมทั้งผู้เข้า รับฟังการบรรยายครั้งนี้ ไม่ได้มีจำนวนมากนักจึงทำให้การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร สำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานรายย่อย ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี โดยมีเปอร์เซ็นต์ ที่ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน เมื่อลงมือปฏิบัติใน 1–2 วันแรกขณะเข้าอบรม ก็สามารถสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ อย่างเป็นที่น่าประทับใจ

หลักสูตรการอบรม ผู้ประกอบการ ในการเปิดร้านค้าออนไลน์ มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเปิดร้านค้าของตัวเองผ่านช่องทาง Social Media อย่าง Facebook marketplace หรือการใช้ช่องทางที่ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ใช้แรงงานคุ้นเคย นั่นก็คือการใช้ Line และทำการโพสขายของผ่านหน้าไทม์ไลน์ของตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นเปิดร้านค้าออนไลน์แบบง่ายๆ

นอกจากนั้น ยงเปิดให้มีโอกาสเรียนรู้ ในการทำธุรกิจผ่าน E marketplace ชื่อดังและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในประเทศไทยขณะนี้นั่นก็คือลาซาด้าและช้อปปี้ โดยที่ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานที่เข้าอบรม สามารถทำได้อย่างง่ายดาย รวมถึงมีแนวทางในการสร้างร้านค้าผ่าน E marketplace เหล่านี้เพื่อให้เกิดเป็นร้านค้าขายดีบนโลกออนไลน์แข่งกับผู้ประกอบการรายอื่นๆได้

ในกระบวนการของวิทยากรบรรยาย ตามหลักสูตร สร้างร้านขายดีบนโลกออนไลน์ พิชิตยอดขายชนะใจลูกค้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเรียนรู้ครบเวลาเต็ม 4 วัน โดยในการเรียนรู้ จะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงเป็นการปฏิบัติในรูปแบบทำงานจริง และสามารถสร้างยอดขายได้ทันที ซึ่งจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นมีผลลัพธ์ให้เห็นในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัตินี้ด้วย

ในฐานะวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์การขายของออนไลน์ลักษณะนี้ โดยปกติ จะเป็นการจัดอบรม ตามจังหวัดใหญ่ๆ อย่างเช่นกรุงเทพและปริมณฑล หรือจังหวัดที่เป็นหัวเมืองการท่องเที่ยว เช่นเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตชลบุรี สงขลาเป็นต้น ดังนั้นการอบรม ที่จัดโดยกระทรวงแรงงานให้กับกลุ่มจังหวัด ที่ อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมแบบนี้ มากเท่ากับจังหวัดใหญ่ๆ นับว่าเป็นโอกาสดีที่ ทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ และเทคโนโลยี ในการสร้างรายได้ ที่คนเมืองส่วนใหญ่ เข้าถึงและเคยชินกันแล้ว

ในหัวข้อเกี่ยวกับ การขายของออนไลน์ นั้น มีรูปแบบและเทคนิค ในเชิงทฤษฎี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนนั่นก็คือ

1. เอาท์บาวด์ มาร์เก็ตติ้ง Outbound Marketing

ซึ่งจะเน้นไปเรื่องของการทำการตลาดเชิงรุกหรือการมุ่งขายสินค้า ไปยังช่องทางอย่าง Social Media การทำเนื้อหาไปในรูปแบบ โฆษณา การสร้าง Content ผ่านรูปภาพหรือวีดีโอที่จะสามารถดึงดูดใจลูกค้าเพื่อปิดการขายได้ในทันที โดยมากก็จะพบกับ กลุ่มสินค้าที่เป็นสินค้าแนวแฟชั่น เสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายอาหาร เพราะสินค้าในกลุ่มดังกล่าว จะมีราคาไม่สูงนัก และ ไม่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อมากมายอะไร

2. อินบาวด์ มาร์เก็ตติ้ง Inbound Marketing

ซึ่งจะเน้นไปเรื่องของการทำการตลาดเชิงรับ หรือ การมุ่งทำเนื้อหา และ Content ที่เป็นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาบางอย่างให้กับผู้บริโภคหรือผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าในอนาคต ในการทำลักษณะนี้ จะเหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะ ต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ มากรวมถึงมีราคาค่อนข้างสูง หรืออาจจำเป็นจะต้องเห็นหรือจับต้องตัวสินค้า ก่อนทำการตัดสินใจซื้อ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจบริการต่างๆ อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ การว่าจ้างต่างๆ เหล่านี้ล้วนจะต้องมีข้อมูล และเรื่องราวให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้า ได้รับรู้ก่อนการตัดสินใจ

นอกจากนั้นเพื่อให้เรื่องราวของทฤษฎีต่างๆ ไม่ดูเป็นหลักวิชาการจนเกินไป และสามารถจับต้องได้เพื่อลองนำไปทดลองปฏิบัติได้ด้วยตัวเองเนื้อหาทั้งสิ้น จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ทั้งเนื้อหาเชิงบรรยายและ การลงมือทำ

ในเวลาทั้งหมด 4 วันหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับ ผู้ประกอบการ ในการสร้างร้านขายดีบนโลกออนไลน์และการขายของออนไลน์แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักๆดังนี้

1. เริ่มต้นทำธุรกิจ (ค้าขาย) ออนไลน์ต้องรู้อะไรบ้าง

2. รู้เขารู้เรา สำรวจและวิจัยตลาด ด้วยตัวเอง

3. การสร้างคอนเทนต์ดิจิตอล (Content Marketing)

4. การขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ในโลกออนไลน์

เรื่องราวที่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เข้ากับผู้เข้าอบรม ให้เป็นเนื้อหาง่ายๆ ก็จะมีดังนี้

การแบ่งส่วนการตลาด segmentation

การวางตำแหน่งทางการตลาด Market positioning

การสร้างแบรนด์ Branding

การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ differentiation

การเล่าเรื่องในยุคดิจิตอล Digital storytelling

การสร้างลูกค้าต้นแบบ customer Persona

และสำหรับเครื่องมือต่างๆที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ตลาดรวมถึงเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บนโลกออนไลน์ มีดังนี้ Facebook audience insights, Google Trends, Google keyword planner, ubersuggest

และในระหว่าง วิทยากรบรรยาย ยังมีให้ลงมือปฏิบัติและเห็นผลจริงในเรื่องของการสร้างเนื้อหาบทความและเว็บไซต์ แบบฟรีด้วยการใช้งานผ่านพื้นที่ออนไลน์เช่น blogger.com, medium.com, Google My Business

นอกจากนั้น วิทยากรยังได้บรรยาย ถึงเรื่องของการใช้งาน Social Media อีก 2 ช่องทางซึ่งคนไทยยังไม่ เข้าใจเรื่องของการ ค้าขายสินค้าบนโลกออนไลน์โดยใช้ 2 ช่องทางนี้มากนัก นั่นก็คือแพลตฟอร์มอย่าง YouTube และ Twitter

ซึ่งทั้ง 2 แพทฟอร์มนี้ สามารถเป็นเครื่องมือในการช่วยทำการตลาดแบบอินบาวด์ Inbound Marketing ได้อย่างดีเยี่ยม

สุดท้าย และเป็นการยืนยันความเข้าใจของหลักสูตรทั้งหมด จึงได้แสดงรูปแบบโมเดลการวางแผนขายของออนไลน์เบื้องต้นอย่างง่ายๆโดยใช้ ทฤษฎีของ กรวยการตลาดหรือ Marketing funnel หรือบางคนจะรู้จัก กันในคำว่า Sales funnel

ซึ่งเมื่อผู้เข้าอบรม ช่องทางการขายของออนไลน์ หลากหลายแตกต่างกันไป รวมถึงได้เปิดร้านค้าในช่องทางต่างๆและลงขายสินค้าแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการ สร้าง การรับรู้ในตลาดออนไลน์ หรือเบื้องต้นในหลักการนี้จะเรียกว่า การสร้าง Leads เมื่อมีผู้พบเห็นและเริ่มเป็นที่รู้จักก็จะเกิดความสนใจ และเริ่มตัดสินใจหรือต้องการจะทดลองใช้หรือสั่งซื้อสินค้า ดังนั้นจากหลีดก็จะขยับมาเป็น ผู้มุ่งหวังหรือที่เรียกว่า Prospects และท้ายที่สุด ก็จะสามารถเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังหรือผู้ที่กำลังจะตัดสินใจให้กลายมาเป็นลูกค้าได้ในที่สุด

และขั้นตอนที่ยากที่สุดของการทำการตลาด ในโมเดลรูปแบบนี้นั่นก็คือ กระตุ้นให้ลูกค้า เป็นหนึ่งกระบอกเสียงในการบอกต่อแบบปากต่อปาก ในเรื่องของสินค้าหรือธุรกิจของเราให้กระจายออกไป ได้กว้างขวางและรวดเร็วรวมถึงประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น นั่นก็คือ การใช้ หลักการ Over the Deliver หรือ หรือการส่งมอบคุณค่าบางอย่างซึ่งเหนือความคาดหมายที่ลูกค้าต้องการ การทำให้ลูกค้าเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือรู้สึกดีๆต่อแบรนด์หรือธุรกิจ หรือร้านค้าออนไลน์ของคุณจะยิ่งช่วยให้ลูกค้าพูดต่อหรือบอกต่อกันไปแบบไม่รู้จบ จึงทำให้เป็นเทคนิคที่สามารถจะขยาย การรับรู้ของธุรกิจของคุณไปได้อย่างรวดเร็วและประหยัดที่สุด

เมื่อจบการบรรยายของวิทยากรและการอบรมเชิงปฏิบัติในหลักสูตรนี้ ครบ 4 วัน ก็ได้มีการประเมินผลรวมถึงมีการวางแผนติดตามผลอย่างเป็นระยะและท้ายที่สุดก็มีการแจกประกาศนียบัตร จากสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักจัดหางานภายใต้กระทรวง แรงงาน

ต้องขอแสดง ความขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ เนื่องด้วยทางท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานในการเรียนรู้การเปิดร้านขายของออนไลน์และเทคนิคการขายของออนไลน์

และจะลืมเสียไม่ได้คือทีมงานทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรดีๆแบบนี้ขึ้นเจ้าหน้าที่และทีมงานทุกท่านได้ให้ความสะดวกสบาย และการบริการต่อทางผู้อบรมและวิทยากรบรรยายอย่างดีเยี่ยม

และท้ายที่สุดก็คือ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านในหลักสูตรนี้ที่ให้ความ สนใจสมัครเข้าอบรมรวมถึงแสดงความตั้งใจและมีการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังรวมถึงมีการสอบถามสนทนากันเป็นระยะในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้

แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามในการจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลและกลายเป็นผู้ประกอบการร้านค้าบนโลกออนไลน์ผู้ซึ่งมีเทคนิคการขายของออนไลน์ที่สามารถนำไปสร้างรายได้สร้างยอดขายได้จริงในชีวิตประจำวัน

ในฐานะวิทยากรบรรยายในหลักสูตรนี้ ผม อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ต้องขอขอบพระคุณไปยังทุกๆภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผ่านโครงการดีๆมาทางกระทรวงแรงงาน และ หน่วยงานผู้จัดทุกท่าน ตลอดจนทีมงานและผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ซึ่งเข้าอบรมทั้งหมดทุกคน และ หวังว่าหากมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกจะมีโอกาสได้ร่วมงาน การอีกครั้งเมื่อชาติต้องการ

สำหรับท่านผู้อ่านบทความนี้แล้วสนใจอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อของวิทยากรบรรยายหลักสูตรการเปิดร้านค้าออนไลน์แบบได้รับประกาศนียบัตรก็สามารถพูดคุยผ่าน comment ด้านล่างบทความนี้หรือสามารถทักไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ LINE ID: @brandingchamp ผม อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ วิทยากรบรรยาย สอนขายของออนไลน์

Originally published at www.brandingchamp.com on March 12, 2019.

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store