ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ทำไมต้องจ้าง ปัญหา…ไม่ใหญ่ แต่ผู้ประกอบการไทยต้องฟัง !?

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ สำหรับเรื่องนี้ วันนี้ เรากำลังมองว่า การขายของบนโลกออนไลน์นั้น สามารถเริ่มทำได้ทันที มีพื้นที่ให้ขายของมากมายบนโลกอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือที่ใช้เริ่มต้น ก็มีแค่ สมาร์ทโฟน เครื่องเดียวก็เริ่มได้ทันที

แต่คุณแน่ใจแล้วหรือยังว่า นั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณขายของได้ดี ธุรกิจมีรายได้เข้าอย่างต่อเนื่อง

Image for post
Image for post
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1

จากสถิติ เครื่องมือออนไลน์ หรือ พื้นที่ในการขายของออนไลน์ มีออกมาใหม่ ทุกๆ 8 วัน หรือ 1 สัปดาห์นิดๆ facebook หรือ google เองก็ยังพยายามผลักดันเครื่ิงมือออนไลน์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ ให้ผู้ใช้ได้ทดลองเป็นผู้ซื้อผู้ขาย จากเครื่องมือมหาศาลเหล่านี้ ด็ไม่ใช่ ทุกอันที่จะอยู่รอด และ เหมาะกับทุกคน ง่ายๆเลย บ้านเราใช้ Line ใช้ Facebook สื่อสาร แต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการค้าขายกับคนจีน กลับต้องไปใช้ WeChat

Image for post
Image for post
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1

นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง และ เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ มีผู้ประกอบการมากมายในหลากหลายธุรกิจ ลองผิดลองถูกและต้องสูญสิ้นงบประมาณไปมากมายในการลงทุนโฆษณา ทำการตลาดด้วยตนเองหรือทีมงานมือใหม่

การที่ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมีหลายปัจจัย เช่น สร้างแบรนด์, การออกแบบผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญ คือการทำการตลาด ที่จะนำยอดขายมาสู่ธุรกิจของคูณ ต้องมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ สร้างแบรนด์ วิเคราะห์ตลาดและรู้วิธีเพิ่มยอดขาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การทำโฆษณาออนไลน์ การวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลา ระยะสั่น ระยะกลาง ระยะยาว และการวางแผนเพื่ออนาคต ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดี หรือเวลาที่คุณขายดี

แต่ละช่วงเวลาควรวางแผนแบบไหนทำการตลาดอย่างไรจึงเหมาะสม

สิ่งที่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ควรคาดหวังจากการ จ้าง ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

1. คำแนะนำ การทำการตลาด การโฆษณาออนไลน์ ที่เหมาะกับธุรกิจในงบประมาณที่เหมาะสม

2. วิเคราะห์ ช่องทาง การทำการตลาดออนไลน์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

3. วางแผน กลยุทธ์ การตลาดออนไลน์

4. ดูแลภาพรวม และ องค์รวมของกิจกรรมการตลาดในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ

ที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ จะต้องสามารถช่วยคุณสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ได้

Social Media คือ ที่แรกที่ลูกค้าจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์หรือธุรกิจของคุณ ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณจะต้องรักษาเรื่องชื่อเสียงและภาพพจน์ของธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ และคุณต้องทำให้แน่ใจว่ามันจะต้องอยู่ในแผนกลยุทธ์รวมถึงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

การตลาที่วางแผนไว้ ในเรื่องของการดูแลปัญหาต่างๆใน Social Media จะต้องถูก ควบคุมและปฏิบัติอย่างมีหลักการแบบแผน

ที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ มีประสบการณ์ในการสร้างความรู้จักให้กับธุรกิจหรือสินค้า ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือ การโฟกัสไปที่ตัวธุรกิจของคุณในขณะที่ที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ก็จะเป็นผู้ช่วยคุณเอง

ในเรื่องของการสร้างแบรนด์สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณไปในโลกออนไลน์ นักการตลาดออนไลน์ รู้ว่า มันเป็นสิ่งที่ ง่ายและไวที่สุดที่จะนำ เสนอแบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าของคุณ ผ่านโลกออนไลน์

จ้าง ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ต้อง “วัดผล” ให้เป็น

เพราะจะพูดถึงจำนวนและปริมาณที่มองเห็นจำต้องได้มากที่สุด เมื่อเกิดการประเมิณความสำเร็จของการตลาดที่ได้ทำลงไป ก็จะสามารถสรุปและวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นมากๆ

และยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัด ต่อรองเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดออนไลน์ หรือ แคมเปญจ์โฆษณาออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี

งาน ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ปกติแล้วในอาชีพนี้ ต้องใช้ความชำนาญ ใช้เวลาไปกับการดำเนินกิจกรรมในหลากหลายทักษะ ทั้งด้านการตลาด ธุรกิจ และ การสั่งสมประสบการณ์ การประสบความสำเร็จ ไปเรื่อยๆ

“ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ หรือ ที่ปรึกษาการตลาด ควรต้องมี ประสบการณ์มาหลายปี อาจจะในตำแหน่งของฝ่ายการตลาด ก่อนเข้าสู่ การเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดอิสระ และในขณะที่ ที่ปรึกษาสะสมประสบการณ์ ที่สำคัญและเสียงดังกว่า นั้น คือ ผลงาน ในตลาด ”

เราจะไม่หยิบจับเอาธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณมาทำการตลาดอย่างไร้ทิศทางไร้สาระ แต่เราจะใช้ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของเรา มาร่วมกันกับคุณ เจ้าของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างคุณ ไม่ใช่แค่ทำให้จบๆไป แต่ต้องเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ ยอดขายต้องดี ธุรกิจต้องมีความเติบโตในระยะยาว และ เราจะช่วยกันเพื่อให้ธุรกิจของคุณยิ่งใหญ่ไปอีกยาวนาน

จะดีกว่าไหม?? ถ้าวันนี้ มีคนมีประสบการณ์จริง เข้ามาช่วย

ขอคำปรึกษา เรื่องการตลาดออนไลน์ ได้ที่

https://www.brandingchamp.com

หรือไลน์ไอดี: @brandingchamp

Image for post
Image for post
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store