ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จะช่วยธุรกิจได้อย่างไร ?? ( ราคา จ้าง และ วิธี เลือก )

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ดูเหมือนกับว่าจะเป็นหน้าที่ ที่ค่อนข้างหลากหลายในทางปฏิบัติ สำหรับคนที่จะอยู่ในตำแหน่ง หรือ ทำหน้าที่ นี้ได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องเป็นคนที่สามารถส่งมอบความช่วยเหลือในหลากหลายมุมมองและทักษะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดและธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จะต้องให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา รวมทั้ง การวางแผน และ ค้นคว้าวิจัย เพื่อที่จะทำให้แน่ใจได้ว่า ธุรกิจจะสามารถใช้พลังของโลกออนไลน์และอินเตอร์เน็ตในการทำการตลาดเพื่อสื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกทิศทางและถูกช่องทาง

ขอคำปรึกษา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
โทร 063 197 9894

หรือ ทักไลน์
@brandingchamp สอบถามได้ ตลอดเวลา 7 วัน / 24 ชั่วโมง

การตลาดออนไลน์ อยู่ภายใต้ร่มเงา ของ การทำการตลาด ในหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น ในช่องทาง ดิจิทัล หรือ ช่องทางออนไลน์ นั่นเอง

จากที่ได้กล่าวไปนี้ หมายรวมไปถึง เรื่องของการ ออกแบบเว็บ และ การพัฒนาเว็บไซต์ แต่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่นี้ เพราะ ยังมีเรื่องของ การวางตำแหน่ง หรือ โลเคชั่นบนโลกออนไลน์ (Local Location) ให้ผู้คนค้นหาได้พบ เมื่ออยู่ในทำเลที่ตั้งนั้น และ ยังมีเรื่องของการทำอันดับของเว็บไซต์ ผ่านการค้นหา บน Search Engine อย่าง Google หรือ ที่เรียกว่า การทำ SEO (Search Engine Optimization)

เท่านั้นยังไม่พอ เพราะยังมีเรื่องของการวางงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน เพื่อการซื้อสื่อและโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Google Ads, Facebook Ads และ Instagram Ads และที่มาให้อีกอย่างคือ LINE LAP โฆษณาในไลน์ Timeline นอกจากนั้นก็ยังมี การทำโฆษณาด้วยวีดีโอ ไปในช่องทางอย่าง YouTube และการว่าจ้างผู้ทรงอิทธิพลในกลุ่มลูกค้า Influencers หรือ เน็ตไอดอล อีกด้วย

การตลาดออนไลน์ เปิดโอกาสให้หลากหลายธุรกิจเข้ามา ใช้ประโยชน์จากมัน ในหลากหลายช่องทาง เพื่อใช้เข้าถึง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือ ผู้ซื้อ ได้อย่างถูกต้อง

ในพื้นท่ของโลกออนไลน์นั้น ยังมีเครื่องมือต่างๆ หลากหลายที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำการตลาด ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยและอัพเดตไปตามเทรนด์ต่างๆของโลกยุคนี้ พวกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการตลาดเหล่านี้ สามารถนำมาช่วยผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจในการวางรูปแบบ กำหนดหลักการ แผนการและขนาดของกลุ่มลูกค้าและผู้ซื้อ ที่พวกเขาหรือธุรกิจของเขาต้องการมุ่งเป้าและสื่อสารไปถึงนั่นเอง

ในแต่ละช่องทางออนไลน์ จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและออกแบบเพื่อสื่อสารไปยังผู้ฟังหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมถึง การนำเสนอต่างๆก็จำเป็นจะต้องแตกต่างไปตามบริบท (Context) ของช่องทางนั้นๆด้วย

ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องของการโฆษณา หรือ การยิง Ads ในช่องทางยอดนิยมอย่าง Facebook ที่มีความสามารถเจาะกลุ่มผู้คนหรือลูกค้าได้หลากหลาย การแบ่งส่วนการตลาด เช่น แบ่งโดยใช้ประชากรศาสตร์ อายุ เพศ ที่อยู่ เป็นต้น หรือ สามารถแบ่งได้ตามความสนใจหรือพฤติกรรม การกดไลค์ หรือ ชื่นชอบเพจต่างๆใน Facebook รวมถึง พฤติกรรมการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ (Engagement) กดไลค์ กดแชร์ หรือ คอมเม้นในเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ Facebook สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ได้ ตามที่ผู้ซื้อโฆษณากำหนด มันเป็นความ สุดยอดในยุคนี้ เพราะมันสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการสร้างและกระตุ้นการรับรู้ของแบรนด์ธุรกิจของคุณ เพราะ เมื่อลูกค้าหรือผู้คนที่ได้รับโฆษณา Facebook แบบเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและตรงกับตัวของพวกเขา พวกเขาจะไม่รู้สึกเลยว่า นี่คือการโฆษณา เพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเขาสนใจจริงๆ

มี 2 รูปแบบที่ Facebook สามารถทำได้อย่างชัดเจน คือ

1. การสร้าง Awareness หรือ การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ พูดง่ายๆ คือ พวกเขาจะไม่รู้ เลยว่ามีธุรกิจของคุณอยู่ แต่ พวกเขาจะต้องสนใจอย่างแน่นอน

2. สร้างความสนใจ Interest คือ กลุ่มลูกค้า อาจจะรู้ว่ามีธุรกิจลักษณะนี้อยู่ แต่ตอนนี้พวกเขาจะเริ่มสนใจธุรกิจของคุณ

และ Facebook ก็ยังสามารถทำได้ถึงขนาด กระตุ้นความสนใจหรือความต้องการอยากได้ อยากซื้อ ในธุรกิจหรือบริการของคุณด้วย

หลักการของการทำโฆษณา ของ Facebook ในลักษณะดังกล่าว ที่ได้อธิบายข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดที่ใช้เทคนิคที่เรียกว่า ไอด้า

AIDA Marketing funnel

ซึ่งประกอบด้วย

A : Attention ความสนใจ คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้บริโภคหยุดความสนใจไว้ที่คุณ

I : Interest ความชื่นชอบ คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้บริโภคเริ่มชื่นชอบแบรนด์คุณ

D: Decision การตัดสินใจ คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกแบรนด์คุณ

A: Action การลงมือทำ คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้บริโภคจ่ายเงิน หรือ สมัคร หรือ อื่นๆ…

ในทางกลับกัน เมื่อคุณหรือเจ้าของธุรกิจ ต้องการลงทุนในการซื้อโฆษณาอย่าง Google AdWords หรือ ปัจจุบันเรียกว่า Google Ads จะสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงลูกค้าที่มีความต้องการอยู่แล้ว และ กำลังค้นหาเพื่อที่จะซื้อหรือค้นหาบริการบางอย่างผ่าน Google และต้องการซื้อทันที

ซึ่งการทำลักษณะนี้ เกิดขึ้นจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เมื่อต้องการอยากได้สินค้าหรือบริการบางอย่างก็จะทำการค้นหา รวมทั้ง ช็อปปิ้งผ่าน การค้นคว้าเปรียบเทียบร้านค้าต่างๆใน Google นั่นเอง ดังนั้น การซื้อโฆษณาผ่าน Google โดยตรง จะสามารถสร้างได้ทั้งการรับรู้ของแบรนด์ธุรกิจของคุณ รวมถึง ตรงความสนใจ อย่างแม่นยำ กับลูกค้าที่มีความต้องการซื้ออยู่แล้ว

ในความเป็นจริง ปัจจุบันนี้ คงต้องกล่าวขอบคุณกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น ที่ช่วยให้นักการตลาด รวมถึง เจ้าของธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจและติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรง ผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยทั่วๆไปคนเราจะใช้เวลาบนโลกออนไลน์ กันมาก และ สถิติกล่าวว่าสูงมากเป็น 2 เท่าของเมื่อเทียบกับ 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนั่นก็หมายถึง วิธีที่ผู้คนหรือผู้บริโภค ซื้อหาหรือเลือกใช้สินค้าและบริการ ก็เปลี่ยนตามไปด้วย ในความเป็นจริงการตลาดในช่องทางปัจจุบันหรือช่องทางปกติ ไม่มีประสิทธิภาพ เทียบเคียงกับการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ในสมัยนี้ได้เลยแม้แต่น้อย นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมแบรนด์ธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัท หลากหลายองค์กร กระโดดเข้าสู่โลกออนไลน์และหันมาทำการตลาดออนไลน์กันอย่างกว้างขวาง

การทำการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพ จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงของธุรกิจให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ฟังได้แบบทันทีทันใดและถูกที่ถูกเวลา ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ดีที่สุดในการทำการตลาด ก็คือ การทำการตลาดออนไลน์ นั่นเอง

จากข้อมูล การคาดการณ์มูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2561 มูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย สูงถึง 3 ล้านล้านบาท

ปัจจัยหลักที่ทำให้ ตลาดอีคอมเมิร์ซมีมูลค่าสูงมากขึ้น นั่นคือ มีการลงทุนจากผู้ประกอบการ ที่มาจากต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการในไทยมีช่องทางการขายเพิ่มขึ้น รวมถึง สร้างมูลค่าการขายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และพร้อมกันนี้ยังได้มีการแข่งขันทำการตลาดและจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น แคมเปญ 11.11 8.8 9.9 หรือ 12.12 เป็นต้น ทำให้ ผู้บริโภครับรู้และถูกกระตุ้นให้หันมาให้ความสนใจในการจับจ่ายใช้สอยผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นอย่างชัดเจน

ด้วยสาเหตุนี้เอง ธุรกิจดั้งเดิม รวมถึงแบรนด์ต่างๆ เริ่มมองเห็นการ ใช้ช่องทางออนไลน์ว่ามีประสิทธิภาพมากมายมหาศาล ดังนั้น ความต้องการ ในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึง ความต้องการ จ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ก็สูงขึ้นตามไปด้วย มีความต้องการที่สำคัญสำหรับ ความต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการตลาด นั่นคือ ตัวผู้ให้คำปรึกษาจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์และมีทักษะเกี่ยวกับงานทางด้านการตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ มาแล้ว ระดับหนึ่ง รวมถึง เคยมีการดำเนินกิจการทางการตลาดผ่านช่องทาง Social Media และการซื้อโฆษณาผ่านช่องทางเหล่านี้มาแล้วด้วย

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จึงเป็นที่ต้องการตัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าบุคคลเหล่านี้จะกลายมาเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างธุรกิจแบบดั้งเดิมกับ โลก Digital หรือออนไลน์ และ จะเข้ามาช่วยธุรกิจให้กระโดดเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างถูกวิธีถูกทิศถูกทาง

ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องหลักๆของการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing แต่มันไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ หากคุณต้องการรู้ต่อไปว่า แล้วงาน ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นี้ จะต้อง ทำอะไรบ้าง ก็อ่านต่อจากจุดนี้ไปได้เลย

อะไรคือหน้าที่ของที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

คำจำกัดความ ทั่วไปของ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ คือ บุคคลผู้ซึ่งมีทักษะและความชำนาญ รวมทั้ง สามารถ ให้ความรู้ หรือ สอน และ สื่อสารได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับ การตลาดออนไลน์

คนคนนี้ จะต้องมีความรู้ว่าจะสามารถเจาะหรือระบุกลุ่มผู้บริโภคและลูกค้าเป้าหมายอย่างถูกต้องได้อย่างไร รวมถึง แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ตรงกับ ความต้องการของธุรกิจ

แต่ก็ยังมีเรื่องผิดพลาด ที่เป็นความเข้าใจผิดของคนส่วนมาก ในมุมมองของ การทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงหน้าที่ของ ที่ปรึกษา การตลาดออนไลน์ เพราะคนส่วนใหญ่ ก็จะคิดว่าพวกที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เหล่านี้ ทำหน้าที่เพียงแค่ นำเสนอมุมมองของการซื้อโฆษณาหรือการยิงแอดผ่าน Facebook แค่นั้น แต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรเลย

เพราะว่า ถ้าคุณไม่พร้อมในเรื่องของไอเดียในการทำการตลาด พอคุณทำการสื่อสารผ่านโฆษณาหรือจ้างเอเจนซี่ทำโฆษณา เข้ามาช่วย ก็เป็นไปได้ยากที่คุณจะทำให้ไอเดียที่คุณคิดไว้ เกิดขึ้นได้จริง

แล้ว ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ต้องทำงานอะไรให้กับธุรกิจขนาดเล็ก Startup หรือ องค์กรใหญ่ๆ บ้าง ตัวอย่างของ การตอบคำถามนี้ เรื่องหนึ่ง ก็คือ การกำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะสามารถปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน รวมถึง กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าในอนาคต ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จำเป็นจะต้องเรียนรู้แผนธุรกิจและโมเดลธุรกิจของบริษัทที่เขากำลังทำงานอยู่ เพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจว่า อะไรคือตลาดที่สำคัญของธุรกิจนี้ และยังต้องวางแผน รวมทั้ง สร้างกลยุทธ์ที่จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จให้กับแบรนด์ธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในบริบทของ ที่ปรึกษาการตลาด ที่คุณจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญแล้ว แต่ละธุรกิจและแต่ละความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย นั้น สามารถใช้หลักการร่วมกันในการคัดเลือกและดูได้ ตามเกณฑ์ในลักษณะนี้

เนื้อหาด้านล่างบางส่วน เป็นเพียงความรับผิดชอบหรือหน้าที่เบื้องต้นที่ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะต้องส่งมอบให้กับธุรกิจหรือแบรนด์ได้

 • หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เข้าสู่ธุรกิจ
 • สามารถแสดงวิธีการประเมินผลและวิเคราะห์การตลาด ที่ทำลงไปได้ อย่างเช่นการซื้อโฆษณาในช่องทางโซเชียลมีเดีย การทำ seo หรือ การทำการตลาดผ่านอีเมล์ email Marketing และ สามารถนำการประเมินผลนั้น มาใช้ปรับปรุง หาวิธีทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ปรับปรุงและพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการสื่อสารข้อความขององค์กรให้กับลูกค้าได้เข้าใจ ด้วยเครื่องมือทางการตลาด เช่น การทำแคมเปญผ่าน Social Media ที่สามารถ เพิ่มความเกี่ยวพันกับลูกค้าได้แน่นแฟ้นมากขึ้นทั้ง การซื้อ รวมทั้ง การทำอย่างเป็นธรรมชาติ Paid & Organic
 • สามารถประสานงาน รวมทั้ง นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยในการพัฒนาเนื้อหาหรือ Content เช่น การใช้บล็อก Blog หรือ เว็บไซต์ Landing Page รวมทั้งการทำอันดับให้ติดอยู่บน Google เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาหรือ Content ที่ลงทุนทำเหล่านี้ จะถูกค้นพบ และ ติดอันดับต้นๆบน Google ให้ลูกค้าได้เห็น
 • บริหารจัดการแคมเปญทางการตลาดที่ดำเนินไปผ่านอีเมล / Social Media / ทางการส่ง SMS / การส่ง notifications / การทำการตลาดผ่าน Google My Business หรือการปักหมุดทำเลที่ตั้งในแผนที่ google map
 • ใช้เครื่องมือ ในการวิเคราะห์และ เฝ้าตรวจสอบ Mornitoring ที่เรียกว่า analytics เพื่อคอยดูแลผลและทำให้แน่ใจว่า เราพร้อมและจะสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที อย่างน้อยก็จะต้องรู้จักเครื่องมือง่ายๆที่เรียกว่า Google analytics, Google search Console หรือ ฮีทแมพ Heat Map ที่สามารถจะบอกได้ว่าลูกค้าหรือผู้คนที่เข้ามายังเว็บไซต์ สนใจเรื่องราวอะไรในเว็บไซต์มากกว่ากัน

หน้าที่ของ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ค่อนข้างจะ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะและสามารถช่วยธุรกิจได้ในหลากหลาย area หรือพื้นที่การทำงาน ที่ปรึกษาทางการตลาดจะต้องวางแผน ให้คำแนะนำ วิจัย ค้นคว้า รวมถึงต้องทำให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถใช้ประโยชน์ของโลกออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงเป้าและแม่นยำ

อะไรคือทักษะ ที่ต้องมีของการเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่ดี

มันก็เหมือนกับหน้าที่ต่างๆในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ สิ่งที่ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย จะต้องมี เพื่อให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับธุรกิจได้ ก็คือ ความเข้าใจในเรื่องของ การตลาดประยุกต์ ไปบนช่องทางการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์ นั่นเอง เครื่องมือต่างๆ ในการทำการตลาด รวมทั้งเทคโนโลยีในช่องทางดิจิตอล ปัจจุบันนี้ จะต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำการตลาดสำหรับแบรนด์ธุรกิจของคุณ

สิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับความรู้ว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือเครื่องมือทางการตลาดยุคดิจิตอลต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถเชื่อมโยงหรือสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าแบบไหนได้บ้างรวมถึง จะสามารถทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพอย่างไรได้บ้างไปยังช่องทางต่างๆเหล่านั้น แต่หลายท่านเมื่ออ่านมาถึงตรงจุดนี้ก็ยังคงเกิดคำถามขึ้นอยู่ดีว่าแล้วอะไรล่ะคือทักษะที่เฉพาะเจาะจงจริงๆสำหรับที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่ควรจะมีเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

ส่วนสำคัญของการเป็น ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง การใช้ทักษะเรื่องของการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจว่า การตลาดขององค์กรนี้ จะต้องไปในทิศทางไหน และ จะมีวิธีการในทางปฏิบัติที่สามารถแนะนำได้อย่างไรบ้าง พูดง่ายๆ ก็คือ นี่คือทักษะที่จะต้องเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคนิคต่างๆ รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

และมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สิ่งที่ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จะต้องใส่ใจที่สุดคือ เป้าหมายความสำเร็จของธุรกิจของคุณ นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามการตั้งเป้าหมายจะต้องอยู่บนความสำเร็จของธุรกิจของคุณ และที่สำคัญอย่างขาดไม่ได้ คือ คุณต้องรู้ว่าความสำเร็จนั้นจะสามารถถูกวัดผลได้ด้วยวิธีอะไร เมื่อเราจะนำผลลัพธ์มาคุยกัน เพราะธุรกิจหรือองค์กรส่วนใหญ่จะต้องมองให้ชัดเจนว่า อะไรคือเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจนจับต้องได้ และ สำคัญที่สุดขององค์กรของคุณ

ดังนั้นถ้าหาก ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เสนอเป้าหมายที่ เป็นไปได้ยาก รวมทั้งจับต้องไม่ได้และไม่สามารถวัดผลอะไรได้ พวกเขาก็จะไม่สามารถพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการได้รู้เรื่อง แน่นอน และสุดท้ายก็จะทำให้ทั้งตัวที่ปรึกษาเองและเจ้าของธุรกิจมีแต่ความข้องใจและกังวลไปกับการให้บริการในครั้งนี้ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนถูกต้องและเข้าใจตรงกัน

เมื่อมาถึงเรื่องของความเข้าใจ มีเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ นั่นคือ กลยุทธ์และเทคนิค สิ่งที่ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ต้องรู้และเข้าใจว่า ทั้งสองอย่างนี้ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

กลยุทธ์ คือ แผนในทางปฏิบัติที่จะสามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ในขณะที่ เทคนิค คือ การกระทำที่เฉพาะเจาะจงในส่วนที่กลยุทธ์วางไว้

การจะเป็นนักการตลาดที่ดี หรือ ที่ปรึกษาการตลาดที่ดี จะต้องเข้าใจถึงความสำคัญนี้

พื้นฐานของ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่จะต้องมี นั่นคือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะว่าการมีสิ่งนี้เท่านั้น ที่จะทำให้คุณเข้าใจ เบื้องลึกของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง รวมถึงความต้องการของธุรกิจและปัญหาที่พวกเขากำลังประสบอยู่ มันสำคัญอย่างมาก ที่คุณจะต้องรับฟัง ว่า อะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดหรือความหมายของการพูดคุยกับผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่ดี จะต้องรู้ว่า การฟังและการใส่ใจ ในเรื่องของความละเอียดอ่อนและปัญหาของธุรกิจ เป็นทักษะที่สุดยอดในการทำงานตำแหน่งนี้

ในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ย่อมต้องมีความแตกต่างกันอยู่ ไม่มากก็น้อย แต่บางครั้งก็ไม่ง่าย ที่จะมองเห็นถึงความแตกต่างนั้น หากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจการ ที่มีที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เข้ามาใช้เวลาทำความเข้าใจ ร่วมศึกษาเรียนรู้ในธุรกิจของคุณ เขาก็จะสามารถช่วยเปิดเผยจุดต่างและจุดเด่นตรงนี้ออกมาได้

หน้าที่สำคัญ ในตำแหน่งของ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์นั้น คือ การรวบรวมสะสมข้อมูลพื้นฐาน รวมถึง บริหารจัดการข้อมูลนั้น เพื่อนำออกมาใช้เป็นประโยชน์เชิงลึกที่จะนำไปสู่การทำการตลาด ไปยังกลุ่มต่างๆ ให้มีความเท่าเทียมกันในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย

ในท้ายที่สุด ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จและเก่งจริง จะต้องมีทักษะการเป็นผู้นำ ร่วมถึง มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการตลาดที่พวกเขาทำงานอยู่ เมื่อที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ถูกจ้าง ธุรกิจหรือบริษัทย่อมต้องคาดหวังให้พวกเขาและมั่นใจในความชำนาญเชี่ยวชาญของพวกเขา ว่า พวกเขาจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงไม่มีผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้างคนไหนที่ต้องการ จ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจหรือแสดงให้เห็นถึงความชำนาญในการทำงานของพวกเขา เพราะว่านั่นมันทำให้เห็นได้ว่า ตัวที่ปรึกษาคนนั้น อาจจะไม่มีความรู้และไม่มีประสบการณ์การทำงานมาเลย

แล้วใคร หรือ ธุรกิจแบบไหน บ้างที่ต้องการ ที่ปรึกษาการตลาด หรือ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ รวมทั้ง พวกเขาต้องการที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์กันไปทำไม

ก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่า ที่ปรึกษาการตลาด หรือ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ สามารถช่วยเหลือธุรกิจได้อย่างเป็นที่น่าพอใจแต่คำถามอยู่ที่ว่า แล้วพวกเขา ที่หมายถึง ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ จะรู้ได้อย่างไรว่า เขาต้องการความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์และทำไมเขาจึงควร จ้าง ที่ปรึกษาการตลาด

มาเริ่มกันที่ คำถามที่ว่า ใครที่จะต้องการความช่วยเหลือจาก ที่ปรึกษาการตลาด หรือ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ คือ คนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการคำปรึกษาทางด้านการตลาด ก็คือ เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการนั่นเอง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการตลาด จำเป็นต้อง หมายถึง บุคคลที่สามารถเข้ามาช่วยธุรกิจในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยน หรือ กำหนดวิธีการทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและหากลยุทธ์และเทคนิคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจอย่างเฉพาะตัวให้เป็นรูปแบบที่บริหารจัดการได้

ธุรกิจและองค์กรจะสามารถได้รับประโยชน์ เมื่อทำงานร่วมกับ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่ถูกจ้างมาช่วยเหลือในองค์กรของพวกเขา องค์กรธุรกิจจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

 • ต้องการที่จะขยายหรือเติบโตกลุ่มลูกค้าหรือฐานลูกค้า
 • ต้องการตั้งเป้าหมายและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่เข้มแข็งชัดเจนและถูกต้อง
 • ต้องการแผนการตลาดที่สามารถเจาะจงไปทั้งระยะสั้นและระยะยาวของเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการวิเคราะห์และวัดผลเพื่อนำไปพัฒนาสร้างโอกาสความสำเร็จ
 • ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและมุมมองที่ลูกค้าให้กับแบรนด์ธุรกิจของคุณ
 • ต้องการจะขยายตลาดไปยังน่านน้ำใหม่ๆรวมถึงเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
 • ต้องการเรียนรู้และเข้าใจคู่แข่งทางการตลาดในตลาดเดียวกับตนผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ถูกต้อง

สำหรับธุรกิจหรือองค์กร การเข้ามาช่วยของที่ปรึกษาทางการตลาด สามารถช่วยให้พวกเขาขยายธุรกิจ รวมถึง ก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ๆและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึง เพิ่มยอดขาย รายได้ ให้กับธุรกิจได้ด้วย สำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่ไม่มีทักษะและความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ภายในองค์กร การเข้ามาของที่ปรึกษาจะสามารถช่วยให้พวกเขาแน่ใจได้ว่า เขาจะมีกลยุทธ์เทคนิคและวิธีในทางปฏิบัติที่จะสามารถนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ ความสำเร็จของธุรกิจได้อย่างมีขั้นตอนและความก้าวหน้าไปเป็นระยะจนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

อินเตอร์เน็ต คือ เครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับยุคดิจิตอลและยุคที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย นั่นคือ เหตุผลหลักและประเด็นที่สำคัญที่สุดว่าทำไมธุรกิจต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญ ในการเลือก จ้าง ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้เข้ามาช่วยให้เขาเข้าใกล้เป้าหมายความสำเร็จของธุรกิจ พวกเขาต้องการจะก้าวไป

และตอนนี้ เมื่อคุณอ่านมาถึงจุดนี้ คุณก็พร้อมแล้ว และ มีพร้อมแล้วซึ่งเครื่องมือเพื่อเรียนรู้ว่า อะไรที่เมื่อ จ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์แล้ว พวกเขาควรจะส่งมอบหรือทำให้คุณได้ รวมถึง พวกเขาในนามที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะเข้ามาช่วยให้คุณประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้อย่างไร

โลกปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตได้แฝงอยู่ในทุกช่วงชีวิต การตลาดออนไลน์กลายมาเป็นเครื่องมือหลักและสำคัญอย่างมากของธุรกิจทุกรูปแบบ ซึ่งนี่คือ เหตุผล ว่า ทำไมหน้าที่และตำแหน่งของที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ไม่เคยมีความสำคัญมากเท่ายุคนี้มาก่อน ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการมากมายที่ไม่มีความรู้และไม่มีทักษะใดๆเลยเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ว่าจะเลือกที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่ดี อย่างไร เพื่อให้เข้ามาช่วยธุรกิจ

การตลาดออนไลน์ สามารถเปิดโลกธุรกิจให้เชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆได้อย่างง่ายขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้น มันจึงเป็นการตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันของทุกๆรูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือองค์กรใหญ่ๆ

ทำไม ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จึงสำคัญกับธุรกิจของคุณ ?

คุณกำลังมองหาวิธีที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับแบรนด์ของคุณในช่องทางออนไลน์อยู่หรือไม่? อาจจะกำลังตัดสินใจที่จะจ้างที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์สักคน แต่ ถ้าคุณกำลังคิดว่าการจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะทำให้เสียเงินทองมากมายโดยใช่เหตุ รวมถึง กำลังคิดถึงประโยชน์ ว่า การจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จะได้อะไรมากน้อยแค่ไหน ได้คุ้มเสียหรือไม่

ผมขอนำเสนอเหตุผล ว่า ทำไมคุณถึงควรจะจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อย่างยิ่ง

1. ธุรกิจของคุณจะสามารถเป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะกระโจนเข้าหา search engine หรือ Google เพื่อค้นหาบางอย่างเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นเมื่อธุรกิจของคุณต้องการที่จะถูกพบบนโลกออนไลน์ คุณก็ต้องพัฒนาอันดับเว็บไซต์ของคุณให้ปรากฏอยู่บน search engine หรือ Google การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบนี้ จำเป็นจะต้องใช้ทักษะและ campaign ที่ครบวงจร ดังนั้นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ผู้ที่มีประสบการณ์มีความชำนาญในเรื่องเหล่านี้สามารถส่งมอบความสำเร็จนี้ให้กับธุรกิจของคุณได้

2. วางกลยุทธ์การตลาดด้วยมุมมองใหม่ๆ

มันง่ายมากที่คุณดำเนินธุรกิจไปแล้ว จะเริ่มติดขัดและมีปัญหา เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ จะยึดติดอยู่กับการทำงานรูปแบบเดิมๆในอดีต แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเข้ามาสู่ยุคดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ถ้าคุณไม่สามารถปรับตัวให้เข้าสู่ยุคสมัยได้ คุณก็อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ตรงจุดนี้ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะสามารถเข้ามาช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ รวมถึง วางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการตลาดให้ครอบคลุมไปบนช่องทางออนไลน์ รวมทั้ง ช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์จากการทำแคมเปญการตลาดต่างๆดีขึ้นกว่าที่เคย

3. รักษาความจงรักภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ของคุณ

เป็นเรื่องที่ยากเรื่องหนึ่ง ในการที่คุณจะรักษาฐานลูกค้าให้ภักดีกับแบรนด์ของคุณแต่มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะคุณควรรู้ไว้ว่า ลูกค้า 20% ของคุณที่เคยซื้อและพอใจกับสินค้าและบริการของแบรนด์คุณ จะพาลูกค้าอีก 80% เข้ามาสู่ธุรกิจของคุณ ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะต้องมีแผนกลยุทธ์ระยะยาวในการสร้างเนื้อหา Content ที่มีปฏิสัมพันธ์พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากผู้ทรงอิทธิพล Influencer ในช่องทางและธุรกิจของคุณ เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้สัมพันธ์กับบริษัทหรือแบรนด์ของคุณได้ในระยะยาว หรือ เรียกได้ว่ารักกันไปนานๆ

4. ทำให้เห็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในทางธุรกิจ

เว็บไซต์ของคุณเป็นหน้าตาของคุณบนโลกออนไลน์ใช่หรือไม่? ถ้าหากว่าคุณคิดว่ามันเป็นเช่นนั้น มันก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องนำเสนอให้ลูกค้าได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และ พวกเขาจะต้องได้รับความประทับใจเมื่อแรกเห็น ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สามารถเข้ามาดูแลในส่วนนี้และสามารถวิเคราะห์วิจัยกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์ที่เข้ามาสู่เว็บไซต์ของคุณ พวกเขาจะทำหน้าที่ตรวจสอบและทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณจะดูดีและใช้งานง่ายในการสื่อสารกับลูกค้า

5. ก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่งในธุรกิจของคุณแบบทิ้งห่าง

คุณรู้หรือไม่ว่า? คู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรอยู่บ้าง และ คุณรู้หรือไม่ว่า? คู่แข่งในธุรกิจเดียวกันกับคุณเขายังไม่ได้ทำอะไรลงไป สำหรับคุณที่อาจจะต้องวุ่นวายอยู่กับการทำธุรกิจในทุกๆวัน ก็ดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากที่จะต้องมาตอบคำถามหรือค้นหาข้อมูลเรื่องพวกนี้ การมีที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จะสามารถทำให้คุณรู้ได้ว่า คู่แข่งของคุณกำลังพยายามทำอะไรอยู่บ้าง และ พวกเขามีกลยุทธ์การตลาดบนโลกออนไลน์อย่างไร เมื่อคุณรู้แบบนี้ มันก็จะยิ่งทำให้แน่ใจได้ว่า คุณก้าวนำหน้าคู่แข่งของคุณในตลาดได้อยู่เสมอ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมานั่งใส่ใจและทำงานของคุณไปได้อย่างสบายใจ

การจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์นั้น ไม่ได้มีราคาแพง หรือ มูลค่ามหาศาลอย่างที่คุณคิดไว้แน่นอน เพราะ เมื่อคุณเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่คุณจะได้รับ กับ การเจริญเติบโตของธุรกิจ รวมถึง ยอดขายที่เกิดขึ้นเป็น รายวัน รายวินาที ผ่านโลกออนไลน์ จะทำให้คุณตัดสินใจได้อย่างง่ายดายในการลงทุนเพื่อจ้างที่ปรึกษาทางการตลาด เพราะมันไม่ใช่การเสียเงินที่เปล่าประโยชน์แน่นอน

10 วิธีที่ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จะเปลี่ยนธุรกิจเดิมๆของคุณไปตลอดกาล

จากที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น ในเรื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เจริญเติบโตขึ้นทุกๆวินาทีและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอยู่ตลอดเวลานั้น คุณรู้หรือไม่ว่า ธุรกิจในประเทศไทยมีเว็บไซต์ที่ใช้การได้จริงๆอยู่ไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

การทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลหรือองค์กรขนาดใหญ่ อาจจะมีความซับซ้อนและยุ่งยากที่จะต้องหาเวลา มานั่งสร้างเทคนิคหรือดูแลด้านการตลาดออนไลน์ แต่ในโลกของการทำธุรกิจออนไลน์ ที่มีความเจริญเติบโตสูงขึ้นทุกวัน ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจำเป็นจะต้องสนใจมัน อย่างจริงจังได้แล้ว

การจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เพื่อเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณให้ติดอันดับและเป็นตัวท็อปของเทรนด์ในตลาดของคุณ จำเป็นอย่างมาก ถ้าคุณยังไม่เชื่อ เรามี10 วิธีเพื่อจะบอกว่าที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนธุรกิจเดิมๆของคุณไปได้ตลอดกาล ได้อย่างไร

1. พัฒนาช่องทาง Social Media ของธุรกิจ

ธุรกิจส่วนมาก ไม่มีเวลาที่จะเข้ามาดูแลให้ความสำคัญกับช่องทาง Social Media ของพวกเขาเอง หรือบางคนอาจจะทำได้แค่เพียง เริ่มใช้โซเชียลมีเดีย แค่นั้น แต่ไม่เคยให้ความสำคัญหรือโพสอะไรที่สื่อกับลูกค้าเลยแม้แต่น้อย เมื่อคุณจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ พวกเขาสามารถช่วยในจุดนี้ได้ ทำให้ช่องทาง Social Media ของคุณก้าวข้ามไปสู่อีกขั้นของการทำธุรกิจ

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ โดยปกติจะมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการสร้างแคมเปญ รวมถึง การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ engagement กับ ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของคุณผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย อยู่แล้ว ดังนั้น ที่ปรึกษาจะต้องสามารถเพิ่มการเข้าถึง Reach ของกลุ่มผู้ฟัง Audience และเพิ่มฐานลูกค้าคนสำคัญของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สร้างฐานผู้สนใจ

ในทางการตลาด เราจะเรียกกลุ่มผู้สนใจแต่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า ว่า Leads นักการตลาดตัวจริงจะต้องมีความรู้ในกระบวนการการเพิ่มจำนวนผู้สนใจหรือคนที่รับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ธุรกิจของคุณ ผ่านการสร้างแคมเปญทางการตลาดเพื่อเพิ่มกลุ่มผู้สนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้

ที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์จะต้องสามารถทำงานในการสะสมและเพิ่มปริมาณของผู้สนใจผ่านช่องทางออนไลน์ที่เรียกว่า แลนดิ้งเพจ Landing Page หรือ หน้าเว็บไซต์ที่สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มผู้สนใจที่จะกลายเป็นลูกค้าของคุณในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มความสามารถให้กับธุรกิจของคุณและสร้างยอดขายได้อย่างมีขั้นตอน

ที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์จะต้องสามารถดูตรวจสอบและวัดผลกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ของธุรกิจและองค์กรของคุณได้ เขาจะต้องรู้ว่าอะไร คือ อัตราการคลิ๊ก Click-through Rate ว่าคนเข้าสู่เว็บไซต์และพวกเขาไปไหนต่อ รวมทั้ง อะไรบ้างที่ใช้การได้หรือใช้การไม่ได้

อีกอย่างหนึ่ง ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จะต้องสามารถทำได้ นั่นคือ การสร้างแคมเปญทางการตลาดผ่านอีเมล eMail Marketing วิธีการตลาดลักษณะนี้ สามารถปฏิสัมพันธ์หรือสร้างความเชื่อมโยงสื่อสารกับกลุ่มผู้สนใจ จนสุดท้ายมันจะกลายเป็นการส่งมอบข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้สนใจจนโน้มน้าวให้พวกเขากลายเป็นผู้ซื้อได้ในที่สุด

3. การปรับปรุงเว็บไซต์และการทำ seo

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ของคุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจต่างๆ เป็นการบริการพื้นฐานที่คุณจะต้องได้รับ ในเรื่องของการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ ซึ่งคุณอาจจะมีเว็บไซต์ที่ดูแย่และเป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงไม่ตัดสินใจยุ่งกับธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณเลย

การเข้ามาถึงของที่ปรึกษาจะต้องช่วยให้เว็บไซต์สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้ดีขึ้นและดีที่สุดกว่าคู่แข่งรายอื่นที่อาจจะเป็นผลมาจากการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ ในเรื่องการออกแบบ รวมถึง การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่าง Plug-in ทางเทคนิคให้กับเว็บไซต์ของคุณ

อีกส่วนหนึ่ง ที่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ จะต้องส่งมอบให้ลูกค้าอย่างคุณได้ ก็คือ การทำอันดับบน search engine ยอดนิยมอย่าง Google หรือที่เรียกว่า seo ซึ่งย่อมาจาก search engine optimization นักการตลาดในยุคนี้จำเป็นต้องรู้วิธีการ ว่า จะต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างไร เพื่อให้ติดอันดับสูงสูงหรืออันดับแรกในหน้าแรกของ Google เพราะการปรับปรุงนี้จะส่งผลให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง มันจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงทั้งเนื้อหา Content และคำค้น Keyword ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิสัมพันธ์ต่อลูกค้าของคุณ

4. สร้างแบรนด์

70 กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักการตลาดรู้ว่าการสร้างแบรนด์สำคัญและมีอิทธิพลมากกว่าทำโฆษณา

สำหรับนักการตลาดออนไลน์จะต้องรู้อยู่ในใจ แน่นอนว่าความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์ของธุรกิจเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหน พวกเขาจะต้องสามารถสร้างบริบทต่างๆ รวมถึง ตัวช่วยต่างๆที่จะสามารถทำให้แบรนด์โดดเด่นและเป็นที่จดจำในใจของลูกค้าได้

กิจกรรมต่างๆ รวมถึง เครื่องมือและวิธีการจะถูกนำเข้ามาช่วยในการเพิ่มอัตลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ Brand Identity ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ต้องสามารถช่วยในการพัฒนาการรับรู้ของแบรนด์เมื่อลูกค้าพูดถึงสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณโดดเด่นออกมาจากตลาดเดิมๆและเป็นที่รู้จักมากกว่าคู่แข่งในทุกๆเนื้อหา

5. การทำโฆษณาอย่างเป็นธรรมชาติ

นักการตลาดหลายคนเมื่อต้องท่องเที่ยวไปบนโลกออนไลน์ จะเห็นการทำการโฆษณาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเสียเงินซื้อโฆษณา Paid หรือการพยายามทำโฆษณาที่เป็นธรรมชาติ Organic หรือที่เรียกว่า ขายเหมือนไม่ได้ขาย ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะต้องสามารถตัดสินใจและบอกได้ว่า อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในการเลือกซื้อหรือทำโฆษณา

แต่การตัดสินใจไม่ใช่ท้ายที่สุดของการทำงาน เพราะพวกเขาจะต้องเข้าไปเรียนรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคิดอย่างไร หรือ ตอบรับอย่างไรกับโฆษณานั้นๆ ที่ถูกส่งไปถึงพวกเขา

และทั้งหมดนี้ มันก็เกี่ยวข้องกับการวางแผนงบโฆษณาอีกด้วย ไม่ว่าจะงบเป็นปริมาณมหาศาลหรือน้อยนิดเพียงใด นักการตลาดตัวจริงจะต้องสามารถเจรจาต่อรองหรือทำโฆษณาให้ออกมาได้ ในรูปแบบที่ธุรกิจต้องการและสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตามที่วางกลยุทธ์ไว้

6. การสร้าง Content

การทำการตลาดด้วยคอนเทนต์ กลายเป็นเรื่องใหญ่ในยุคนี้ เพราะมันเป็นยุคที่ลูกค้าทุกคนฉลาดขึ้นอย่างมาก และ ได้รับความรู้ รวมทั้งข้อมูลที่พวกเขาอยากรู้ ก็เข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่านโลกอินเตอร์เน็ต

เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้ามักจะทำการเปรียบเทียบหรือหาข้อมูลเนื้อหาบางอย่างก่อนตัดสินใจซื้อหรือติดต่อไปยังตัวแทนจำหน่าย

ดังนั้น การสร้างคอนเทนท์ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาอย่างมากเมื่อต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้าง Content แต่คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเมื่อ Content คุณภาพของคุณถูกปล่อยออกไปสู่โลกออนไลน์ ด้วยการจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับคุณเพราะปรึกษาจะต้องชำนาญอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเนื้อหา รวมถึง การทำให้เนื้อหาเหล่านั้นส่งมอบไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ที่ปรึกษา ต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เนื้อหาที่ส่งมอบออกไป อยู่ได้ในระยะยาวด้วยหลักการและเทคนิคอันหลากหลาย มีรูปแบบอีกมากมายในช่องทางออนไลน์ที่จะสามารถส่งมอบ Content ให้กับกลุ่มลูกค้าได้ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะต้องสามารถตัดสินหรือเลือกช่องทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุดให้กับธุรกิจของคุณได้

7. การสื่อสารด้วยภาพ

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะต้องรู้วิธีการสรรหาหรือเลือก รวมทั้ง ตัดสินใจได้ว่า การออกแบบแบบไหนดีที่สุดกับธุรกิจ เพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในหลากหลายรูปแบบของสื่อบนโลกออนไลน์ เช่น การนำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือเพจใน Facebook หรือช่องทาง Social Media ดังนั้น เรื่องของภาพ Visual จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อาจต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับงานกราฟิกและออกแบบด้วย เพราะจะต้องมีการสร้างเนื้อหาหรือ Content ที่เกี่ยวกับ อินโฟกราฟฟิค Infographic หรือ รูปภาพที่มีความละเอียดสูง เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า นอกจากนั้น รูปแบบของรูปภาพก็ยังมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพอนิเมชั่นหรือภาพเคลื่อนไหว ดังนั้น ธุรกิจของคุณจะสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนหากสามารถใช้องค์ประกอบเหล่านี้ได้อย่างชำนาญ

8. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง

ทุกวันนี้ ผู้บริโภคต้องการได้รับการตอบสนององค์กรและธุรกิจของคุณแบบทันทีทันใด หากมีการพักหรือติดต่อเข้ามายังธุรกิจของคุณทิ้งไว้เกิน 1 วัน ลูกค้าคนนั้นก็ง่ายมากที่จะออกไปหาหาร้านอื่นๆหรือธุรกิจอื่นๆบนโลกออนไลน์ที่สนใจพวกเขามากกว่า ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ธุรกิจของคุณจะต้องพร้อมอยู่เสมอในการตอบสนองต่อความต้องการหรือพูดคุยกับลูกค้าแบบทันทีทันใด (Social Monitoring)

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนให้ช่องทาง Social Media เป็นที่ทำการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมิตรภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านช่องทางนี้ รวมทั้ง ยังต้องดูแลในเรื่องของการตอบสนองกับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจหรือ comment ด้านลบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น แก้ปัญหาในจุดต่างๆที่เป็นด้านลบนั้นได้ ก็จะยิ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าไปได้อีกขั้น

ที่สำคัญนักการตลาดออนไลน์จะต้องสามารถเก็บข้อมูลและเรียนรู้จากเรื่องราวลบๆรวมถึงการรีวิวที่ไม่ดีต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงและช่วยธุรกิจของคุณได้ต่อไปในระยะยาว

9. ทำการวิจัยและค้นคว้า

งานวิจัยและค้นคว้า คือ ความจริงอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแคมเปญทางการตลาดที่ยิ่งใหญ่หลากหลายแคมเปญ การมีที่ปรึกษาการตลาดจะสามารถเข้ามาช่วยดูแลในแคมเปญและค้นคว้าวิจัยเรื่องจริงเบื้องหลังๆแผนการตลาด

ที่ปรึกษาจะต้องสามารถช่วยค้นคว้า ทำการบ้านทางด้านการตลาด รวมถึงทำให้คุณมองอย่างทะลุปรุโปร่งเกี่ยวกับพฤติกรรมสำคัญและเป็นประโยชน์ของผู้บริโภคต่อธุรกิจของคุณ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการตลาดที่ช่วยให้เข้าใจในเชิงลึก Insight ได้อย่างดีเมื่อคุณต้องการตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าได้ดีขึ้น

การค้นคว้าและวิจัยจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงก่อนหน้าจะเปิดตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือเปิดตัวธุรกิจของคุณ แต่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา นักการตลาดจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาวางเป็นกลยุทธ์ที่ได้ประสิทธิภาพและได้ผลจริงและนำมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องไปกับธุรกิจของคุณได้ สิ่งเหล่านี้นี้เกิดขึ้นได้แบบออนไลน์ทั้งสิ้น

10. การตลาดในรูปแบบอัตโนมัติ

นักการตลาดออนไลน์จะต้องสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีการทำการตลาดแบบอัตโนมัติ Automation Markeitng เพื่อช่วยประหยัดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจได้ รวมทั้ง พวกเขาจะต้องสามารถทำให้แคมเปญการตลาดลักษณะนี้ เกิดประสิทธิภาพและเห็นผลได้จริง เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นจะต้องใช้อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่อยู่ในโลกดิจิตอลแบบปัจจุบันในการบริหารจัดการให้เป็นรูปแบบเพื่อลดการเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในรูปแบบอื่น

การใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆ เพื่อเข้ามาช่วยตอบโจทย์ทางการตลาด สามารถทำให้คุณลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและประสบการณ์ใหม่ๆ ความรู้สึกดีๆได้ เช่นกัน สิ่งเหล่านี้สามารถจัดการได้เพียงการปรับปรุงรูปแบบการส่งเนื้อหาหรือสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบออนไลน์นั่นเอง

พร้อมหรือยัง

ในโลกดิจิตอลทุกวันนี้ ที่เครื่องมือการตลาดและเทคโนโลยีเกิดใหม่และซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน Application ใหม่ๆ กลยุทธ์ออนไลน์ใหม่ๆ ถูกปล่อยมา วันต่อวัน มันช่างดูเป็นเรื่องยากสำหรับการทำธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน

5 สาเหตุ ว่าทำไมจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ช่วยประหยัดเงินให้ธุรกิจคุณได้

แค่การทำธุรกิจหรือการรักษาให้ธุรกิจยังยืนยงอยู่ได้ ในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมากเพียงพออยู่แล้ว สำหรับเรื่องของการจ้างคนให้ถูกต้องถูกใจ รวมถึงการทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และ การเพิ่มยอดขายเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการเองก็ต้องทำงานอย่างล้นมืออยู่แบบวันต่อวันด้วยซ้ำ

และยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ผู้บริโภคทุกวันนี้ ก็ดันมาใช้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลและโซเชียลมีเดียเข้าไปอีก ดังนั้นมันก็กลายเป็นแรงผลักดันให้กับเจ้าของธุรกิจและกิจการต่างๆที่จำเป็นจะต้องออกตัวและกระโดดเข้ามาสู่โลกของการตลาดออนไลน์ที่เขาไม่เคยได้รู้จักมาก่อน ในทุกๆวันนี้ อะไรต่ออะไรก็เป็นดิจิตอลไปหมด ทุกๆอย่างเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Social Media หรือสื่อบันเทิงตลอดไปถึง การช้อปปิ้ง Shopping

ดังนั้นการสร้างความเจริญเติบโตให้กับแบรนด์ธุรกิจของคุณ รวมทั้ง การเพิ่มฐานของลูกค้าก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนเสริมและเป็นตัวช่วยหลักตัว อย่างเช่น เรื่องของการวางกลยุทธ์เนื้อหา หรือ การทำการตลาดด้วยคอนเทนต์ การทำการตลาดด้วยอีเมล์การทำการตลาดด้วยเว็บไซต์ การทำการตลาดผ่านช่องทาง Social Media และการทำ seo

การที่จะรักษาธุรกิจของคุณให้นำหน้าคู่แข่งยุคของดิจิตอลแบบนี้ คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารและติดต่อกับคนให้ถูกต้องตรงทักษะและคนที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์หรือที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สามารถช่วยคุณในการก้าวเข้าสู่โลกของการตลาดดิจิตอลที่คุณกำลังพยายามทำอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง เรื่องของการสร้างแบรนด์และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆได้ด้วย

ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณกำลังคิดว่า การจ้าง ที่ปรึกษา การตลาดออนไลน์ นอกองค์กร เป็นความสิ้นเปลืองหรือแพงโดยใช่เหตุ คุณจะตกใจไปกับเรื่องราวที่ผมกำลังจะนำเสนออยู่นี้ เพราะการจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เปรียบเหมือนการ “ลงทุน” มิใช่การใช้จ่ายอย่างที่คุณคิด เพราะสิ่งที่คุณจะได้รับ คือ ยอดขาย ลูกค้าใหม่ๆ และแบรนด์ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

1. ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มีทักษะและประสบการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมาอบรมและเริ่มทำงานใหม่

การที่คุณกำลังพยายามสร้างทีมงานหรือพนักงานที่มีอยู่ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์ คุณน่าจะมีประสบการณ์โดยตรงว่ามันเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อคุณจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่มีทั้งประสบการณ์ ความชำนาญเรื่องของ Digital Marketing มันจะเป็นความสำเร็จอย่างสูงสุด เมื่อคุณนำทั้งสองทีมมาประสมประสานกันได้ เพราะที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะสามารถเข้ามาช่วยดูแลทีมงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานที่มีอยู่ของคุณให้เห็นผลได้ชัด ในกรณีที่คุณสร้างทีมขึ้นมาเองโดยเปิดโอกาสให้ทีมงานของคุณได้ใช้ประโยชน์ ทดลองทำกิจกรรมทางการตลาด ใช้เครื่องมือต่างๆและให้สิ่งเหล่านั้น มาเป็นประสบการณ์ คุณอาจจะต้องเสียเวลา รวมถึง ใช้งบประมาณไปอย่างมากในการลองผิดลองถูกของทีมงานของคุณกว่าที่จะได้แคมเปญหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีออกมาสักอันหนึ่ง

2. ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มาพร้อมกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์นั้น จะมีความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือในโลกออนไลน์มากมาย รวมถึง ยังสามารถแนะนำในการใช้ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆในราคาที่ถูกและประหยัดกว่าที่คุณจะขนขวายหามันมาใช้เอง ดังนั้น การที่คุณจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ พวกเขามาพร้อมกับคำแนะนำในการใช้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์รับธุรกิจของคุณ ทั้งในรูปแบบมีฟรีหรือราคาถูกและสามารถเป็นการลงทุนในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเหล่านี้ในระยะยาวได้อีกด้วย และแน่นอนว่า ถ้าหากคุณขวนขวายหาโปรแกรมหรือเครื่องมือดิจิตอลเหล่านี้มาใช้เอง ใครล่ะ? จะเป็นผู้สอนให้คุณใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จะนำกลยุทธ์ที่วางไว้ไปใช้จริงและเห็นผลได้เร็วกว่าเดิม

จุดประสงค์หลักๆ และเป็นพื้นฐานของเป้าหมายในการทำการตลาดแบบดิจิตอลสำหรับธุรกิจในปัจจุบันนี้ ก็คือ การเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงและรวดเร็วที่สุด ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น หากมีลูกค้าคนหนึ่งเกิดความต้องการในสินค้าและธุรกิจของคุณอยู่และค้นหาผ่าน Google หากคุณไม่มีการทำการตลาดใดๆเลยที่เกี่ยวกับ Google ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโฆษณาหรือการทำ seo ก็เป็นไปได้ว่าลูกค้าคนนี้จะไม่มีวันได้เจอกับธุรกิจของคุณแน่นอน ดังนั้น เมื่อคุณมีที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เข้ามาการตอบโจทย์ตรงจุดนี้ จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลได้แทบจะทันที เพราะพวกเขารู้ว่าลูกค้ากำลังต้องการอะไร และ อยู่ตรงไหน รวมถึง จะเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและปฏิบัติหรือดำเนินการได้ในทันที นั่นหมายความว่า คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสูญเสียไปในการทำการตลาดในรูปแบบอื่น

4. ที่ปรึกษา การตลาดออนไลน์ มี Connection และทีมงาน

คุณรู้หรือไม่ว่า ถ้าต้องจ้างงานหลายๆงาน ที่เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น คนทำเว็บไซต์ คนอบรม คนดูแล Facebook Page คนทำโฆษณาใน Social Media และ Google รวมถึง คนทำรูปภาพ กราฟฟิกต่างๆ คุณคิดว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดเท่าไหร่ ถ้าคุณต้องไปไล่ติดต่อเองทีละอย่างและมันจะต้องเสียเวลาแค่ไหนกว่าที่คุณจะค้นพบช้างเผือกในการทำงานต่างๆเหล่านั้นได้ เมื่อคุณมีที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เขาสามารถช่วยให้คุณวางแผนอย่างเป็นกลยุทธ์ ตั้งเป้าหมาย รวมถึง กำหนดระยะเวลาและวิธีการในทางปฏิบัติและท้ายที่สุด ก็ยังระบุ การวัดผลในการทำงานต่างๆเหล่านี้ได้ รวมถึง ยังสามารถนำเสนอผลลัพธ์หรือ Report รายงานให้คุณได้แบบวันต่อวันอีกด้วย

5. ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจโฟกัสเฉพาะการทำให้ธุรกิจเติบโตก็เพียงพอ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ แค่จะต้องรับมือกับการทำธุรกิจของคุณก็ยากและท้าทายอยู่แล้ว ถ้าจะให้ต้องมาเรียนรู้หรือศึกษาเรื่องราวและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้ง การทำการตลาดแบบดิจิตอล การตลาดออนไลน์ รวมถึงมานั่งทำความเข้าใจกับทีมทำการตลาด มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอย่างยิ่งและเปลืองเวลาหลักที่คุณจะนำไปใช้ในการทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต ดังนั้น การจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จึงสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับเจ้าของกิจการได้อย่างชัดเจน คุณปล่อยให้เรื่องของงานทางด้านการตลาดให้กับผู้เชี่ยวชาญและเอาเวลาไปใส่ใจกับงานหลักของธุรกิจของคุณดีกว่า

ถ้าคุณยังคิดว่าการสร้างทีมหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์ในองค์กรของคุณดีกว่า ตรงจุดนี้แล้ว คุณลองนึกอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องของ HR หรือฝ่ายบุคคลที่จะต้องมาจัดการบริหารทีมงานใหม่ๆของคุณที่คุณสร้างขึ้นมา ลองคิดดูสิว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้จะมากมายมหาศาลแค่ไหน

เพราะฉะนั้น ทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ตอนนี้เลย ก็คือ การจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เก่งๆซักคน ที่คุณเพียงแค่จ่ายค่าจ้าง หรือ ค่าตัวของเขาอาจจะชำระเงินเป็นแบบรายโปรเจคหรือแล้วแต่ตามตกลงกัน ที่จะให้บริการกันได้

เมื่อทำแบบนี้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องมาดูแลในเรื่องของสวัสดิการ หรือ ทำให้เขาเป็นพนักงานที่จะต้องมีการดูแลอยู่ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น คุณก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอีกเลย ประหยัดได้ทั้งเวลาและประหยัดได้ทั้งงบประมาณ รวมถึง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจ้างผู้ชำนาญการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของคุณ ย่อมได้รับประโยชน์อย่างมากกว่าที่เสียไปอยู่แล้ว เพราะ สุดท้ายทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบของความเติบโตของธุรกิจในระยะยาวแบบยั่งยืน จากที่ได้ให้เหตุผลมาทั้งหมด 5 ข้อก็น่าจะเพียงพอที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่า

การ จ้างที่ปรึกษา การตลาดออนไลน์ ไม่ใช่ “การใช้จ่าย” แต่เป็น “การลงทุน” และรับรองว่าลงทุนครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณเสียไปอย่างแน่นอน

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณได้ ใน 6 ทาง

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ คือ ใครกันแน่ ตอบตรงนี้ได้เลยว่า เขาก็คือ บุคคลคนนึง ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการที่มีความรู้และสามารถนำความรู้เหล่านั้นส่งมอบให้คุณและธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหา เทคนิค และ การวางกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะนำพากิจการของคุณให้ประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะช่วยฉันได้จริงหรือ

ก่อนที่คุณจะจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สักคนคุณจำเป็นจะต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่าคุณจะคาดหวังว่าจะได้อะไรจากเขาบ้างและพวกเขาจะเข้ามาช่วยในส่วนไหนๆของธุรกิจของคุณบ้าง

1. การประเมินและวัดผล

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ของคุณ ควรจะมีความสามารถที่จะเรียนรู้ว่าการตลาดออนไลน์ที่คุณทำอยู่ในตอนนี้ มีสถานะเป็นแบบไหน จุดอ่อนและจุดแข็งที่คุณทำอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไร ผ่านการฟังและการเรียนรู้จากคุณ รวมถึง ปัญหาต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในธุรกิจของคุณ เขาจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ พูดคุย เรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบัน ค้นคว้าและหาให้เจอว่า ตำแหน่งทางการตลาดในปัจจุบันของคุณ ที่สามารถจะทำให้โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึง สร้างยอดขายได้อย่างจริงจัง อยู่ตรงไหน

2. วางทุกอย่างเป็นกลยุทธ์

พื้นฐานของการประเมินรูปแบบของธุรกิจ และ การสร้างแบรนด์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ของคุณควรจะเริ่มเรียนรู้ ว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าตัวจริงของธุรกิจของคุณเป็นกลุ่มไหน มีพฤติกรรมการบริโภคหรือการใช้บริการเป็นอย่างไร เมื่อเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะสร้างกลยุทธ์ภาพรวม วางแผนให้แบรนด์ หรือธุรกิจของคุณมุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้อย่างมีรูปแบบและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

3. Branding

ผ่านความเข้าใจในเรื่องของแบรนด์ธุรกิจของคุณด้วยการพูดคุยหรือการถามตอบปัญหา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะต้องสามารถทำงานไปบนแกนหลักหรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ของคุณที่มีมาอย่างชัดเจนให้ขยายและเด่นชัดมากขึ้น พวกเขาจะต้องสามารถช่วยให้จุดเด่นของแบรนด์ของคุณกระจายออกไปให้ผู้คนรับรู้ในโลกออนไลน์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ที่เมื่อสร้างแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำได้ เพราะ มันจะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและบอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวคุณไปในรูปแบบที่ถูกต้อง

4. การประสานงาน

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เก่งๆ จะต้องสามารถประสานงานในการทำงานต่างๆในกิจกรรมอันหลากหลายบนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ติดขัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจ้างเอ้าซอส Outsourcing หรือจ้างเหมาช่วงงานต่างๆออกไป ภายนอก รวมถึง ช่องทางออนไลน์ที่แตกต่างและเกิดขึ้นใหม่ๆหลากหลายในปัจจุบัน รวมทั้ง แพลตฟอร์มที่เป็น ecommerce ในปัจจุบันนี้ อย่างมีกลยุทธ์ และมีแผนการกำหนดระยะเวลา การส่งมอบ และ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เห็นผลลัพธ์หรือผลงานได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจนสำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารธุรกิจ

5. ความต่อเนื่อง

การจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ควรจะมาพร้อมกับเครื่องมือต่างๆที่สามารถสำรวจตรวจสอบได้อย่างตลอดเวลาและนำข้อมูลหรือสถานะการทำงานในส่วนต่างๆมาตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อทำให้แน่ใจว่า การทำงานที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีความติดขัดไปตลอดจนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

6. ความคิดสร้างสรรค์

มุมมองใหม่ๆ มีประโยชน์เสมอ เมื่อคุณได้ความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนเสริมให้กับพื้นฐานของรูปแบบธุรกิจที่คุณมีอยู่แล้ว แต่การที่คุณยึดติดอยู่กับการทำงานที่เป็นแกนหลักสำคัญของการดำเนินกิจการของคุณ อาจจะทำให้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ถูกปิดกั้น หรือ มีมุมมองที่แคบลง ผู้ที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมหลากหลายอย่างเช่น ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่สามารถแนะนำหรือบอกเล่าเรื่องราวในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งอื่นๆ และ ในตลาดอื่นๆ ที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้ไปถึงมาก่อน

แล้วเราจะเลือกอย่างไรให้ได้ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่ดีสำหรับธุรกิจ

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่คุณพร้อมที่จะเสียงบประมาณบางส่วน เพื่อ ลงทุน ในการจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์แล้ว ก็มีบางสิ่งที่คุณควรจะยึดไว้เป็นหลักก่อนที่จะเลือกจ้างหรือคัดสรรที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้เข้ามาเป็นแกนหลักสำคัญขับดันธุรกิจของคุณ พวกเขาจำเป็นจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้

เป็นผู้ฟังที่ดี

ที่ปรึกษาการตลาด หรือ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในรูปแบบไหนก็ตาม เมื่อเขาจะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณ สิ่งแรกที่เขาจะต้องมีและเข้าใจธุรกิจของคุณได้ นั่นคือ การเป็นผู้ฟังที่ดี การเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น เพราะ ความเข้าใจในธุรกิจจะชัดเจนขึ้น จากการรับรู้ข้อมูลให้มากที่สุด เมื่อสะสมข้อมูลได้ดีพอ ก็จะสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีและชัดเจนได้มากขึ้น

สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย

บางครั้ง คนเก่งแต่ไม่สามารถสื่อสารหรือพูดให้คนอื่นเข้าใจได้ ก็ไม่สามารถทำงานร่วมกับใครๆได้เช่นกัน และยิ่งเป็นเรื่องหลักสำคัญในการทำการตลาด และ เป็นการทำการตลาดที่ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง อย่างเช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เรียกว่าการทำการตลาดแบบออนไลน์นี้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่คนเก่งคนนี้ หรือ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่คุณจ้างมาจะต้องสื่อสารและเข้ากันได้กับทีมงานของคุณและคุยกันรู้เรื่อง

การคิดเชิงวิพากษ์ หรือ คิดวิเคราะห์

ตอนนี้เมื่อที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เข้ามาชี้ชัดปัญหาและจุดอ่อนที่ต้องปรับแก้ในธุรกิจของคุณ เขาก็ต้องสามารถที่จะให้ทางออกของปัญหานั้นๆได้ด้วย การแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์นั้น จำเป็นจะต้องมีเทคนิคพอๆกับความคิดสร้างสรรค์ หากไม่เป็นเช่นนั้นวิธีการแก้ไขก็จะแคบหรือมีทางเลือกให้ไม่มากพอ

มีความเป็นผู้นำ

เมื่อกลยุทธ์ของคุณพร้อม และ ทีมงานก็ตั้งแถวรอแล้ว มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องการความมั่นใจและผู้นำที่ช่ำชองเพื่อนำทางให้ทีมมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างถูกทิศทางไปทีละก้าว ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ควรต้องมีประสบการณ์ตรงเพื่อเข้าใจความสามารถและทักษะของทีมงาน รวมทั้งการใช้คนเป็น ใช้คนได้ถูกงานอีกด้วย

ราคา ค่าจ้าง ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ มีอัตราค่าบริการเท่าไหร่

ในธุรกิจบริการ ที่สามารถมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากใน การระบุ ราคา ค่าบริการ นั้น สำหรับเรื่องของราคาค่าจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ในที่นี้ จึงขอนำเสนอจากข้อมูลพื้นฐานของเพื่อนผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน และ อัตราค่าจ้างบริการที่ปรึกษาในท้องตลาด รวมถึง ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของบริษัทที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่ผมมีความสัมพันธ์ รวมทั้ง ธุรกิจปัจจุบันที่ทำอยู่ จึงขอเปิดเผย ราคา ค่า จ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ออกมาในรูปแบบของ ช่วงราคา ตามรูปแบบบริการการจ้างในหลากหลายมุมมอง จึงขอเริ่มในรูปแบบนี้

ระดับทั่วไป ที่ปรึกษาการตลาด ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด ยังไม่มีประสบการณ์หรือเป็นที่รู้จักในตลาดมากนักและมีเรื่องการทำการตลาดออนไลน์บ้างแต่ไม่เน้น ก็จะมี ราคาค่าตัว ค่าบริการ

คิดเป็นรายชั่วโมง ราคา อยู่ที่ประมาณ 600 ถึง 1,000 บาท

คิดเป็นรายวัน (ไม่เกิน 8 ชั้วโมง) ต่อครั้ง ราคา อยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาท

คิดเป็นรายโปรเจค 1 เดือน (4–6ครั้ง) ราคา อยู่ที่ประมาณ 20,000–39,000 บาท

หรือตามที่ตกลงกับ เจ้าของกิจการ

ระดับกลาง ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษา การตลาดออนไลน์ ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ยังมีประสบการณ์มาแล้ว เป็นที่รู้จักในตลาดระดับหนึ่ง มี ราคาค่าตัว ค่าบริการ

คิดเป็นรายชั่วโมง ราคา อยู่ที่ประมาณ 1,250 ถึง 2,900 บาท

คิดเป็นรายวัน (ไม่เกิน 8 ชั้วโมง) ต่อครั้ง ราคา อยู่ที่ประมาณ 12,500 ถึง 25,000 บาท

คิดเป็นรายโปรเจค 1 เดือน (4–6ครั้ง) ราคา อยู่ที่ประมาณ 50,000–120,000 บาท

หรือตามที่ตกลงกับ เจ้าของกิจการ

ระดับสูง ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ยังมีประสบการณ์ทำการตลาดให้กับองค์กรระดับประเทศ หรือ อินเตอร์ เป็นที่รู้จักอย่างดีในตลาด มี ราคาค่าตัว ค่าบริการ

คิดเป็นรายชั่วโมง ราคา อยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 30,000 บาท

คิดเป็นรายวัน (ไม่เกิน 8 ชั้วโมง) ต่อครั้ง ราคา อยู่ที่ประมาณ 45,500 ถึง 290,000 บาท

คิดเป็นรายโปรเจค 1 เดือน (4–6ครั้ง) ราคา อยู่ที่ประมาณ 200,000–1,200,000 บาท

หรือตามที่ตกลงกับ เจ้าของกิจการ

ยังมีรูปแบบ ราคา ที่ปรึกษา การตลาดออนไลน์ ที่ชำระเป็นส่วนต่างของยอดขาย หรือ การแบ่งหุ้นของกิจการให้ อันนี้แล้วแต่การตกลงใน ราคา การจ้าง อีกด้วย

ท้ายนี้ หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ พูดคุย กันในเรื่องของ ราคา จ้าง และ วิธี เลือกที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้เข้ามาช่วยธุรกิจ ก็สามารถฝากความคิดเห็นไว้ในคอมเม้นต์ด้านล่างนี้

หรือ ทักไลน์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นโดยตรงกับผม ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ กันแบบตัวต่อตัวได้ที่ LINE ID: @brandingchamp << คลิ๊กได้เลยครับ

Originally published at www.brandingchamp.com on March 21, 2019.

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store