จังหวัดที่น่าเปิดคลินิกความงาม ตอบคำถามด้วย ”…

จังหวัดที่น่าเปิดคลินิกความงาม คือ จังหวัดไหน วันนี้ Brandingchamp.com จะมาลองตอบคำถามนี้ด้วยการใช้วิธีแบบนักการตลาดออนไลน์ผ่าน ” เครื่องมือการตลาดออนไลน์ ” Online Marketing Tools ที่เรียกว่า Google Trends (ประเทศไทย)

Image for post
Image for post

ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการดูว่า คนไทย ส่วนใหญ่ เวลา นึกอยากจะใช้บริการ คลินิกเสริมความงาม จะค้นหาในกูเกิ้ลกันด้วยคำว่าอะไรบ้าง ด้วยการใช้เครื่องมีการตลาดออนไลน์ของ Google เพื่อตรวจสอบว่าคำไหนมีปริมาณการค้นหามากน้อยแค่ไหนก่อนเลย ด้วย Google Keyword Plan (เครื่องมือสำหรับผู้ใช้บริการ Google Ads)

โดยดูข้อมูลสถิติการค้นหาย้อนหลังไป 12 เดือน คือ ตั้งแต่ มกราคม 2018 — ธันวาคม 2018 รวมๆแล้วก็ประมาณ 1 ปีเต็มที่ผ่านมา ได้ผลเป็นดังรูปด้านล่างนี้

Image for post
Image for post
จังหวัดที่น่าเปิดคลินิกความงาม

จากรูป มีประมาณการค้นหาจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Desktop , PC , Tablet , Smart TV และอื่นๆ โดยพบปริมาณการค้นหาที่หน้าสนใจในเรื่องของ “คลินิกเสริมความงาม” อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 5 คำค้น ดังนี้

คลีนิค เสริม ความ งาม,
คลินิก เสริม ความ งาม,
คลินิก ความ งาม,
เสริม ความ งาม,
สถาน เสริม ความ งาม

และจำนวนปริมาณการค้นหาของแต่ละคำค้นในช่วงเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือนที่ผ่านมาเป็น ดังรูป

Image for post
Image for post
จังหวัด ที่ น่า เปิด คลินิก ความ งาม

คลีนิค เสริม ความ งาม ” มีปริมาณการค้นหาเฉลี่ย 1,900 ครั้งต่อเดือน อัตราการแข่งขันต่ำ ส่วน ราคาการประมูลซื้อโฆษณาต่ำสุด 8.15 บาทต่อการคลิ๊กโฆษณา 1 ครั้ง และ ราคาการประมูลซื้อโฆษณาสูงสุด 16.98 บาทต่อการคลิ๊กโฆษณา 1 ครั้ง

คลินิก เสริม ความ งาม ” มีปริมาณการค้นหาเฉลี่ย 1,900 ครั้งต่อเดือน อัตราการแข่งขันต่ำ ส่วน ราคาการประมูลซื้อโฆษณาต่ำสุด 7.37 บาทต่อการคลิ๊กโฆษณา 1 ครั้ง และ ราคาการประมูลซื้อโฆษณาสูงสุด 16.41 บาทต่อการคลิ๊กโฆษณา 1 ครั้ง

คลินิก ความ งาม ” มีปริมาณการค้นหาเฉลี่ย 1,600 ครั้งต่อเดือน อัตราการแข่งขันต่ำ ส่วน ราคาการประมูลซื้อโฆษณาต่ำสุด 7.90 บาทต่อการคลิ๊กโฆษณา 1 ครั้ง และ ราคาการประมูลซื้อโฆษณาสูงสุด 60.74 บาทต่อการคลิ๊กโฆษณา 1 ครั้ง

เสริม ความ งาม ” มีปริมาณการค้นหาเฉลี่ย 390 ครั้งต่อเดือน อัตราการแข่งขันต่ำ ส่วน ราคาการประมูลซื้อโฆษณาต่ำสุด 6.24 บาทต่อการคลิ๊กโฆษณา 1 ครั้ง และ ราคาการประมูลซื้อโฆษณาสูงสุด 14.57 บาทต่อการคลิ๊กโฆษณา 1 ครั้ง

สถาน เสริม ความ งาม ” มีปริมาณการค้นหาเฉลี่ย 590 ครั้งต่อเดือน อัตราการแข่งขันต่ำ ส่วน ราคาการประมูลซื้อโฆษณาต่ำสุด 6.56 บาทต่อการคลิ๊กโฆษณา 1 ครั้ง และ ราคาการประมูลซื้อโฆษณาสูงสุด 17.07 บาทต่อการคลิ๊กโฆษณา 1 ครั้ง

เมื่อเห็นปริมาณการค้นหาที่มีนัยสำคัญ แบบนี้แล้ว เราจึงทำการค้นหา เทรนด์ ของแต่ละการค้นหาทั้ง 5 คำ โดยการใช้เครื่องมือ Online Marketing Tools ที่เรียกว่า Google Trends โดยระบุคำค้นทั้ง 5 คำ คลีนิค เสริม ความ งาม, คลินิก เสริม ความ งาม, คลินิก ความ งาม, เสริม ความ งาม, สถาน เสริม ความ งาม และ เลือกดูเทรนด์ที่เป็นกระแส เฉพาะในประเทศไทย ย้อมหลังกลับไป 12 เดือนก่อน ได้ผลลัพธ์ที่สามารถแสดงด้วยกราฟ ดังรูป

Image for post
Image for post
จังหวัดที่น่าเปิดคลินิกความงาม

จากนั้น เราก็จะมาหาคำตอบของคำถามที่ ว่า จังหวัดที่น่าเปิดคลินิกความงาม ควรจะเป็นจังหวัดไหนดี ได้จากข้อมูลสรุปแยกคำค้นได้ตามรูปดังนี้

Image for post
Image for post
คลีนิค เสริม ความ งาม

คลีนิคเสริมความงาม มีเทรนด์ของการค้นหาที่น่าสนใจย้อนหลังไป 12 เดือน เกิดขึ้นมากที่สุดอันดับ 1 คือ จังหวัด สมุทรปราการ อันดับ 2 คือ จังหวัด ชลบุรี และ อันดับ 3 คือ กรุงเทพฯ นอกนั้น Google ยังแนะนำคำค้นมาแรงน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น คลีนิค เสริม ความ งาม การต์ชนก , คลีนิค เสริม ความ งาม พัทยา , สมัคร งาน คลีนิค เสริม ความ งาม

Image for post
Image for post
จังหวัด ที่น่า เปิดคลินิกความงาม

คลินิกเสริมความงาม มีเทรนด์ของการค้นหาที่น่าสนใจย้อนหลังไป 12 เดือน เกิดขึ้นมากที่สุดอันดับ 1 คือ กรุงเทพฯ อันดับ 2 คือ จังหวัด ปทุมธานี และ อันดับ 3 คือ จังหวัดชลบุรี นอกนั้น Google ยังแนะนำคำค้นมาแรงน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น คลินิก เสริม ความ งาม ใกล้ ฉัน , หา งาน คลินิก เสริม ความ งาม , สมัคร งาน คลินิก เสริม ความ งาม

Image for post
Image for post
จังหวัด ที่น่า เปิดคลินิก ความงาม

คลินิกความงาม มีเทรนด์ของการค้นหาที่น่าสนใจย้อนหลังไป 12 เดือน เกิดขึ้นมากที่สุดอันดับ 1 คือ จังหวัดนนทบุรี อันดับ 2 คือ กรุงเทพฯ อันดับ 3 คือ จังหวัดเชียงใหม่ อันดับ 4 คือ จังหวัด ปทุมธานี และ อันดับ 5 คือ จังหวัดสมุทรปราการ นอกนั้น Google ยังแนะนำคำค้นมาแรงน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น คลินิก ใกล้ ฉัน , คลินิก เสริม ความ งาม ใกล้ ฉัน , คลินิก ความ งาม โคราช , สมัคร งาน คลินิก ความ งาม

Image for post
Image for post
จังหวัดที่น่าเปิดคลินิก ความงาม

เสริมความงาม มีเทรนด์ของการค้นหาที่น่าสนใจย้อนหลังไป 12 เดือน เกิดขึ้นมากที่สุดอันดับ 1 คือ จังหวัดปทุมธานี อันดับ 2 คือ จังหวัดนนทบุรี อันดับ 3 คือ จังหวัดชลบุรี อันดับ 4 คือ จังหวัดเชียงใหม่ และ อันดับ 5 คือ กรุงเทพฯ นอกนั้น Google ยังแนะนำคำค้นมาแรงน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น หลุด หมอ เสริม ความ งาม , คลินิก เสริม ความ งาม ใกล้ ฉัน , หา งาน คลินิก เสริม ความ งาม , สมัคร งาน คลินิก เสริม ความ งาม , สถาบัน เสริม ความ งาม

Image for post
Image for post

สถานเสริมความงาม มีเทรนด์ของการค้นหาที่น่าสนใจย้อนหลังไป 12 เดือน เกิดขึ้นมากที่สุดอันดับ 1 คือ กรุงเทพฯ

สรุป เพื่อตอบคำถาม จังหวัดที่น่าเปิดคลินิกความงาม คือ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลสถิติที่สรุปจาก เครื่องมือการตลาดออนไลน์ Online Marketing Tools ของ Google อย่าง Google Keyword Plan และ Google Trends ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ฟรีๆ ย้ำว่า ฟรี และจะยิ่งดีมากๆถ้าคุณทำการสำรวจตลาด วางแผนธุรกิจ แผนการตลาด ต่างๆก่อนจะทำการ เปิด คลินิกเสริมความงาม จริง เพราะมันจะสามารถช่วยลดความเสี่ยง และ ทำให้คุณมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ที่ชัดเจนและประสบความสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นได้ด้วย

แนะนำ บทความน่าสนใจ ที่เกี่ยวข้อง >> คลินิกเสริมความงาม ทำการตลาดยังไงดี?! >> การตลาดออนไลน์ ขั้นกว่า! สำหรับธุรกิจความงาม หรือ คลินิก เสริม ความ งาม

สามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ ” จังหวัดที่น่าเปิดคลินิกความงาม ตอบคำถามด้วย ” เครื่องมือการตลาดออนไลน์ “ ” ผ่านทางคอมเม้นต์ด้านล่าง หรือ ไลน์มาคุยกันได้ที่ Line ID: @brandingchamp

Image for post
Image for post
คลินิก-เสริม-ความ-งาม

Originally published at www.brandingchamp.com on January 29, 2019.

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store